Studieplan 2022/2023

ÅRRLT Årsstudium i reiseliv og turisme

Navn på fag/studieplan

Årsstudium i reiseliv og turisme

Studiepoeng

60

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om reiselivsproduksjon, og reiselivets virkninger på det øvrige samfunn.
 • har kunnskap om attraksjons- og opplevelsesproduksjon.
 • har innsikt i hvordan virksomhetene kommuniserer og leverer sine produkter til markedet.
 • har kunnskap om markedssegmentering, forbrukeratferd, markedskanaler og kunnskap om generell markedsføring.
 • har kunnskap om sentrale organisasjonsmessige fenomener som blant annet, kommunikasjon, formell og uformell struktur, organisasjonskultur, beslutningsprosesser, makt og konflikter.
 • har kunnskap om hvordan man arbeider i prosjekt og hvordan man skal lede prosjekter.
 • forstår regnskapets innhold, oppgaver og oppbygning.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan avslutte et lite bedriftsregnskap og foreta tradisjonell analyse av regnskapet.
 • kan utarbeide resultatbudsjett og likviditetsbudsjett.
 • kan finne, vurdere og referere i henhold til vitenskapelige kriterier til informasjon og fagstoff.
 • kan anvende kunnskap om organisasjonsmessige fenomener for å forstå det som skjer i organisasjoner.
 • kan gjennomføre enkle analyser av lønnsomheten knyttet til opplevelseskonsepter.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre relevante arbeidsoppgaver og prosjekter individuelt og i grupper.

Målgruppe

Studiet passer for deg som ønsker grunnleggende kunnskap om reiselivsnæringen, og for deg som vil ha innføring i attraksjons- og opplevelsesutvikling, markedsføring og prosjektledelse.

Årsstudiet er en fin mulighet til å vurdere om reiselivs- og opplevelsesutdanningene er et riktig studievalg for deg. I tillegg oppnår du kompetanse på reiselivsfeltet og i markedsføring og ledelse. Du kan også søke om å få innpasset årsstudiet i andre bachelorutdanninger. Årsstudiet er også godt egnet for deg som har jobbet i næringen noen år og som ønsker mer formell kompetanse.

Årstudiet i reiseliv og turisme tilsvarer første studieår ved bachelorutdanningen reiselivsledelse eller i bachelorutdanningen markedsføring og ledelse av turismeopplevelser. Studenter som etter avsluttet årsstudium ønsker å fortsette på bachelorutdanningen reiselivsledelse eller i bachelorutdanningen markedsføring og ledelse av turismeopplevelser, søker samordna opptak. Det gis da fritak for første studieår.

 

Bli med på Facebook-gruppa til reiselivsstudiene ved Høgskolen i Innlandet og møt studenter, ansatte og søkere.

Opptakskrav og rangering

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Arbeids- og undervisningsformer

Gjennom semesteret vil undervisningen variere mellom forelesninger, seminarer, praktiske øvelser og gruppeveiledning. Det gjennomføres en obligatorisk ekskusjon i løpet av høstsemesteret.

Vurderingsformer

Emnene har forskjellige eksamensformer. Se det enkelte emne for detaljer.

Internasjonalisering

Utenlandsopphold tilbys ikke på årsstudier, men er aktuelt dersom man studerer videre på bachelor i reiseliv.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder. Ved studiestart gis et innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater – trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring.

Godkjenning

Revisjon godkjent av Utdanningsutvalget i desember 2021.

Kull

2022

Årsstudium i reiseliv og turisme: Emneoppbygging/struktur
Studiepoeng År 1