Studenttinget

Det øverste organet i StInn, som møtes to ganger i året.

 

Hver høst velger studentmassen ved Høgskolen i Innlandet hvem som skal representere dem i StInns øverste organ. 27 seter, proporsjonalt fordelt på de 6 studiestedene, fylles med vanlige studenter som skal sette retningen for studentpolitikken i Innlandet. Dette gjøres på to store møter i året, som holdes en helg i midten av oktober, og en helg i starten av april. Reise og opphold blir dekt mens studenttingsdelegatene bestemmer kursen fremover.

StInn endret organisasjonsstruktur 1. juli 2022. Før sommeren het det øverste organet i StInn Parlamentet, og hadde syv møter i året. Studenttinget er arvtageren, og har sjeldnere med større møter hvor de mest prinsipielle og politiske beslutningene blir tatt. Beslutningene knyttet til daglig drift, slik som rammebudsjett og delstrategier, har blitt gitt til Sentralstyret slik at Studenttinget kan fokusere mer på de største spørsmålene. 

Du kan stille til valg som delegat for ditt studiested her, frem til 18. september 23:59.