Studentrådsstyret

Studentrådsstyret velges av Studentrådet på hvert enkelt studiested. Studentrådsstyret har ansvar for å arrangere Studentrådsmøter og å bidra til å jobbe med saker av lokal karakter. Studentrådsstyret er bindeleddet mellom de klassetillitsvalgte og Parlamentet gjennom Sentralstyret. Studentrådsstyret har mellom 5-7 medlemmer som velges av Studentrådet.

 

Leder
Studentrådsstyrelederen skal ha god oversikt på studiestedet, og skal dele erfaringene og utfordringene sine i Sentralstyret i StInn. Studentrådsstyrelederen er StInns ansikt utad på studiestedet, og skal være i god dialog med høgskolen, arbeidsutvalget, Studentsamfunnet og andre aktuelle på studiestedet.

 

Studentrådsstyrelederen er ordstyrer i Studentrådet, og skal arbeide med de sakene Studentrådet bestemmer. Studentrådsstyrelederene skal også fungere som et bindeledd mellom lokale og sentrale organer i StInn og Høgskolen.

 

Nestleder
Nestleder skal sammen med leder ha oversikt over hva som skjer på studiestedet, og være stedfortreder for Studentrådsstyrelederen i hens fravær.

 

Nestleder skal ha en tett kontakt med studiestedets Studentsamfunn, og tilby hjelp og støtte der dette er nødvendig. Sammen med nestledere fra andre studiesteder, sitter nestleder i fordelingsutvalget, som fordeler penger ved å behandle søknadene til Ressursfondet.

 

Medlem
Det skal velges 3 eller 5 personer i tillegg til leder og nestleder i Studentrådsstyrene. Hva disse vervene innebærer varierer fra studiested til studiested, og skal hjelpe studiestedet å kunne dekke særegne oppgaver som knyttes til studiestedet. Noen studiesteder har satt egne stillingsinstrukser til disse vervene, mens andre har en åpen arbeidsfordeling. Det de alle har til felles er at de deler ansvaret for å drifte studentdemokratiet på sitt studiested sammen med resten av styret. Lurer du på hvordan disse vervene er organisert på ditt studiested? Ta kontakt med Studentrådsstyret på ditt studiested.