Parlamentet

Studentorganisasjonen i Innlandets sitt øverste organ.

Parlament

 

Studenter på Høgskolen har tillitsvalgte og studentråd hvor de tar opp lokale saker og problemer. Men når en sak har ligget uten løsning lenge, og i verste fall er å finne på flere studiesteder, så er det Parlamentet sin oppgave bestemme hva som skal bli gjort. Det er de som til syvende og sist bestemmer i hvilken retning StInn sin politiske retning skal ta. Det betyr at i Parlamentet tas det strategiske beslutninger som kan være av betydning for hele organisasjonen, og derav alle studenter på høgskolen. 

Parlamentet består av representanter fra alle studiesteder, og de velges hver høst ved urnevalg på studiestedet de er fra. Disse urnevalgene foregår på hvert studiested og digitalt over en uke, slik at flest mulig av våre 16 000 studenter skal få tid til å forholde seg til kandidatene de vil stemme på. Parlamentet har 3 ordinære møter i semesteret. 

Hva får delegatene ut av dette vervet?

En oversikt over situasjonen på hele høgskolen, med orienteringer fra Arbeidsutvalg, Høgskolestyret, SINN og NSO. I tillegg tilbys kurs om organisasjonsarbeid for alle delegater. Dette innebærer både spesifikke kurs om fagpolitiske temaer samt engasjementskurs med debatteknikk. I tillegg prøver vi å belønne våre engasjerte medlemmer med arrangement av mer sosial karakter.

Engasjementet gir også en sluttattest. Sluttattesten er fint når man skal søke jobb etter endt studietid. Engasjement i studentpolitikk blir verdsatt av arbeidsgivere og kan ofte være det som vipper opp vektskålen i et tøft arbeidsmarked.

Har du spørsmål om dette vervet, eller om urnevalget som oppnevner delegater?

Send epost til stinn@inn.no eller melding til /StInnstudent på Facebook.