Nyvalgt i Verv?

Er du nettopp valgt som tillitsvalgt? Først og fremst: Gratulerer med valget! Vi gleder oss til å jobbe med deg!

Nå som du er valgt er det viktig at du melder inn dette til oss så fort som mulig slik at du får de rettighetene, tilgangene og eventuelt honoraret du skal ha som tillitsvalgt i StInn.

Dette gjør du ved å fylle inn et av tre RS-skjemaer som du finner her. Hvilket skjema du skal fylle ut avhenger av hvilket verv du er blitt valgt til (se tabell under). Hvis du er valgt til flere verv trenger du bare å fylle ut det skjemaet med lavest tall. Hvis du for eksempel er valgt til medlem av Studentrådsstyret og Parlamentet vil vi at du skal fylle ut et RS2-skjema.

Etter at du har fylt ut skjemaet sender du dette på e-post til ny.stinn@inn.no. Du vil kort tid etter få en e-post tilbake med bekreftelse på at vi har mottatt e-posten din, og hvilket saksnummer du har fått. Vi kommer snart til å ta kontakt med deg med mer informasjon og når opplæring blir gjennomført. Forbered deg på at du kan bli invitert til et seminar på veldig kort varsel.

Ta godt vare på dette saksnummeret, og oppgi det først i emnefeltet hvis du har noen spørsmål innmeldingen senere.

Hvis noen av opplysningene du melder inn skulle endre seg etter hvert som du innehar vervet ditt er det viktig at du sender inn et nytt RS-skjema slik at vi kan oppdatere opplysningene vi har om deg. Dette sender du på e-post til stab.stinn@inn.no og oppgir saksnummeret du har fått først i emne-feltet i e-posten.

 

Hvilket RS-skjema skal jeg fylle ut? 

Organ Verv Skjema
Arbeidsutvalget (AU) Alle verv RS1
Studentrådsstyret (SRS) Leder RS1
Studentrådsstyret (SRS) Alle andre verv RS2
Kontrollkomiteen (KK) Leder eller medlem RS2
Valgkomiteen (VK) Leder eller medlem RS2
Parlamentet (PM) Hoved- eller varadelegat RS3
Råd og utvalg i HINN Studentrepresentant RS3
SINN-styret Studentrepresentant RS3

Dersom du har blitt valgt som klassetillitsvalgt, så slipper du å fylle ut et skjema, og trenger bare å informere din studieprogramansvarlig om at du har blitt valgt.

 

Opplysninger i RS-skjemaene

Hvis du er valgt til et verv som gir rett til honorar ber vi deg om å oppgi kontonummer så du kan få dette utbetalt. Dette utbetales av Høgskolen i Innlandet (HINN), og det er fra HINN du vil motta lønnsslipp.

Hvis du er valgt til et verv der du skal fylle ut et RS2-skjema vil du bli bedt om å oppgi blant annet personnummer. Dette er fordi du vil få ansatt-konto i HINN, som videre gir deg tilgang til diverse systemer. Personnummeret ditt er noe som er obligatorisk å melde inn for at du skal få en ansattkonto.

Så lenge du er tillitsvalgt i StInn vil du ha en ansatt-konto hos HINN. Dette innebærer for øyeblikket at du må bruke den i mange sammenhenger for å logge på visse systemer. Dette inkluderer Inspera (eksamenssystem) og Canvas. Vær derfor sikker på at du har tilgangen din i orden, spesielt i forkant av eksamen og lignende. Hvis du trenger hjelp, kan du sende en e-post til stab.stinn@inn.no. Hvis du har tekniske/IT spørsmål kan du sende en e-post til stinn.brukerstotte@inn.no.

Når du er ferdig i vervet ditt ber vi om at du fyller ut UM1-skjemaet. Dette er må gjøres hvis du ønsker å trekke deg fra et verv før perioden går ut. Vi anser ikke at du har trukket deg fra et verv før du har sendt et UM1-skjema til stinn@inn.no.

 

Rett til å vite hva vi har lagret om deg

Du har rett til å vite hva vi har lagret av personopplysninger om deg. Du har også rett til at vi sletter personopplysninger om deg. Dette gjør du ved å sende en e-post til stinn@inn.no der du ber om dette. Da vil vi fjerne deg fra våre registre.

Merk at du ikke kan be om at vi sletter personopplysninger om deg mens du fortsatt innehar tillitsverv i StInn.

Hvis du ber om å bli slettet fra StInns registre er det ikke lenger mulig for oss å kunne verifisere at du har hatt tillitsverv i StInn. Dette innebærer blant annet at vi derfor ikke kan skrive ut kopi av attester, uoppfordret sende deg dokumenter eller bekrefte at du har hatt tillitsverv i StInn ovenfor fremtidige arbeidsgivere.

OBS! Vi kommer ikke til å fjerne personopplysninger om deg fra protokoller, referater med videre. Dette er for at ikke disse dokumentene skal miste sin verdi.

For mer informasjon se StInns personvernerklæring.

 

Bruk e-post

I en ellers hektisk hverdag kan det være mange ting å forholde seg til, og mange personer som ønsker å snakke med deg. Slik er det for oss også. De formelle kanalene for å snakke sammen en-til-en i StInn er telefon, e-post og Microsoft Teams. Det kan godt hende du får tak i oss på andre måter, men vi vil alltid svare deg hvis du tar kontakt med oss på en av disse tre kanalene. Hvis du lurer på noe viktig, eller vil at vi skal gjøre noe for deg, er det spesielt viktig at du sender e-post om det.

 

Lykke til i vervet!

Hvis du har noen spørsmål om hva vervet ditt innebærer, hva du skal gjøre, eller bare har lyst til å høre litt om hva som har blitt gjort tidligere oppfordrer vi deg til å ta kontakt direkte med Arbeidsutvalget eller den personen som innehadde vervet før deg. Send gjerne en e-post til au.stinn@inn.no

Du kan også ta kontakt med organisasjonskonsulentene, som jobber ved seksjon for studenttjenester i HINN. De kan hjelpe deg med opplæring, fortelle deg hvordan systemer fungerer, eller tips og råd om hvordan ting kan løses. Send gjerne en e-post til stab.stinn@inn.no

Gratulerer med valget, og lykke til i arbeidet som kommer! Vi gleder oss veldig til å se deg, og jobbe med deg i perioden som kommer!