Klassetillitsvalgt

Det viktigste leddet StInn.

De klassetillitsvalgte utgjør Studentrådet på studiestedet, og skal være bindeleddet mellom studentene i sin klasse og Studentrådet. De klassetillitsvalgte skal ha kontakt med Studentrådsstyret og møte opp i Studentrådet å formidle sine medstudenters synspunkt i saker som blir tatt opp.

De klassetillitsvalgte er det viktigste leddet i et omfattende kvalitetssystemet i HINN. De bidrar gjennom å gi tilbakemelding på emne, pensumlister, forelesere osv. Og de løfter de større prinsipielle sakene i organisasjonen for å sette de på den politiske agendaen.

Det velges 1 klassetillitsvalgt per 30. påbegynte student i klassen.

Oppnevning foregår klassevis, som oftest før/etter eller i pausen av en forelesning.

Klassetillitsvalgte kan laste ned Tillitsvalgthåndboka her.