Velferdsfondet

Gris_rosaring

Velferdsfondet er egentlig 3 fond, Driftsfond, Aktivitetsfond og Ressursfond. Driftsfondet og Aktivitetsfondet er forbeholdt samfunnene å søke på til allerede etablert aktivitet, slik som idrett, friluftsaktivitet, kor, spillgrupper m.m.

Ressursfondet er en pott med søkbare midler som kan søkes om i løpet av året og blir behandlet fortløpende. Ressursfondet er avsatte midler som skal benyttes til å skape ny aktivitet på det enkelte studiested. Det kan være langsiktig aktivitet slike som en friluftsgruppe, idrettslag eller sangkor. Det kan og være enkeltarrangementer som et foredrag eller en temakveld. 

Søknader sendes til stinn@inn.no med "Søknad til Velferdsfondet" i emnet.

Ved spørsmål om Søknad og ROS-analyse kontaktes Samfunnsstyret.

Husk å lese retningslinjene før du sender inn din søknad!

Mal for ROS-analyse kan hentes på sikresiden.no