Utlysning: Representanter til SINN-Styret

Utlysning: Representanter til SINN-Styret

Er du opptatt av studenters velferd og rettigheter, og har du lyst til å utvide din styreerfaring?

Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN) er studentsamskipnaden for studentene ved Høgskolen i Innlandet og er styrt av studentene. SINN jobber for at studentene skal ha det best mulig i studietiden. De skal gi alle studenter et godt velferdstilbud som bidrar til et helhetlig læringsmiljø. De tilbyr studentene bolig, barnehage, kantine, bokhandel og rådgivningstjeneste/ helsetilbud. Deres mål er å bidra til at Høgskolen i Innlandet skal ha landets mest fornøyde studenter.

Det skal velges to hovedrepresentanter og tre vara til styret. Er du en av dem?

SINN-styret er Studentsamskipnadens øverste organ og representerer studentsamskipnaden utad. I styret sitter det to ansatte fra både høgskolen og SINN. I tillegg sitter det fire studentrepresentanter, med tre vara. Ettersom studentene har flertall i styret, er det viktig at DU som styremedlem ivaretar flertallet, enten som hovedrepresentant, vara, eller til og med Leder av styret, som alltid skal være en student.

Styret møtes minst fem ganger i året, og kan kalle inn til ekstraordinære møter ved behov. Styret har ansvaret for at studentsamskipnaden blir forvaltet tilfredsstillende, i henhold til økonomi, fordeling av semesteravgift, orienteringer fra administrerende direktør, mv.

Her får du som medlem av SINN-styret med deg svært nyttig erfaring og innsikt i styrearbeid fra en stor bedrift i Innlandet.

 

Fristen for å kunne bli vurdert av Valgkomiteen er 29.04.22.

Det anbefales sterkt å overholde overnevnte frist, slik at parlamentet best kan velge de beste kandidatene. 

KS2 - Kandidatskjema for personvalg 

Last ned kandidatskjemaet over og send det inn til  vk.stinn@inn.no

Merk e-posten "valg til SINN-styret". Valgkomiteen vil kontakte kandidatene forløpende og forklare innstillingsprosessen videre.

Det er mulig å sende sitt kandidatur helt frem til valget starter på parlamentsmøtet 01.05.22, men kandidatene vil som nevnt ikke bli vurdert av Valgkomiteen.

 

Vi håper så mange som melder sin interesse. Ikke nøl å ta kontakt med valgkomiteen ved spørsmål angående vervet.