Supplementært Parlamentsvalg!

Supplementært Parlamentsvalg!

Parlamentet er Studentorganisasjonen i Innlandets øverste organ.

Det er her det blir bestemt hva slags politikk vi fører.

Har du lyst til å ta en prøverunde på PM5, 21.oktober?

 

Vår Politikk handler nesten utelukkende om studenthverdagen. Den debatteres og formes gjennom 3 ordinære møter i semesteret, hvor saker meldt opp av alle studenter på Høgskolen diskuteres, voteres over, og slik setter presedens for hvordan liknende saker skal avgjøres videre. Saker tatt opp i Parlamentet styrer hovedsakelig hva vi overordnet jobber mot, og hjelper med å forme våre prinsipper og mål. Alle som sitter i Parlamentet får dessuten en attest som glir meget fint inn på CV.

Parlamentet består av 21 representanter med tilstrekkelige Varaer fra alle studiesteder på HINN. Hvert år så er det holdt valg og gjenvalg ved urnevalg på hvert studiested i oktober-november.

Men. Det hender at de som sitter som parlamentsdelegater må trekke seg før deres mandat utgår. I de tilfellene supplementers det inn kandidater gjennom ekstraordinære valg ved første anledning.

Derav: Har du lyst til å prøve deg?

 

Fordi i dag står følgende poster ledig:

Lillehammer: 0 Hoved- og 5-7 Varadelegater

Rena: 3 Hoved, 5 Vara

Hamar: 2 Hoved, 4 Vara

Elverum: 2 Hoved, 3 Vara

Blæstad: 1 Vara

Evenstad: 1 Vara

 

Hjelp oss holde vårt studentdemokrati i gang.
Fyll ut et KS2 skjema Her og send inn til  stinn@inn.no

Spørsmål om påmelding kan sendes til @StInnstudent på Facebook og Instagram.