Still til Høgskolens sentrale råd og utvalg!

Still til Høgskolens sentrale råd og utvalg!

Hver sommer trenger vi dyktige og engasjerte mennesker til å ta opp stafettpinnen og sørge for en fungerende støttestruktur for studentmassen og høgskolen. 

Har du studenters beste interesser i hjertet? Er du på utkikk etter nye utfordringer, muligheter for networking, eller bare fylle ut en rad eller to på CV-en med skrift som imponerer?

Ledige verv

Innstillingsutvalg (Fylt)

Det skal oppnevnes studentrepresentanter til styret som skal innstille kandidater til prorektor utdanning, prorektor forskning og utvikling og prorektor samfunnskontakt. Ved å følge lenken kan du lese mer om arbeidet og studentenes rolle i utvalget. Vil du bestemme hvem som blir ansatt i lederstillinger på høgskolen? Da er dette noe for deg.

FoU-utvalget (1 vara) 

Forskningsutvalget er for deg som vil være med å forme Høgskolen i Innlandets (HINN) forskningsvirksomhet, det kunstneriske og det faglige utviklingsarbeidet, og ph.d. utdanningene.

Klagenemnda (2 vara)

Alle høgskoler og universitet skal i henhold til universitets- og høyskolelovens § 5-1 første ledd opprette en klagenemd. I Klagenemnda får du være med i behandlingen av klager over enkeltvedtak og andre klagesaker for kandidatene.

Kort sagt: Er du god på å håndtere klager, har du et grep om vedtakene til høgskolen og en interesse i Juss, still!

Skikkethetsnemnda (Fylt)

Universitets- og høyskoleloven § 4-10 (3) forutsetter at institusjonene har en egen skikkethetsnemd. Vil du sørge for at vi ikke sender brannstiftere til sykehus, krigsforbrytere til barnehager eller hvalrosser til vikaropplegg på ungdomskoler?

Les mer om Skikkethetsnemnda ved å følge lenken. 

Utdanningsutvalget (1 vara)

Utdanningsutvalget er et av de stedene studenter har størst påvirkning på sin utdanning. Ønsker du å gjøre ditt og andre studenters faglige tilbud bedre? Ønsker du å skaffe deg et nettverk og erfaring innen ledelse og styring? Da er Utdanningsutvalget noe for deg.

Fakultetsrådene (2 hoved + vara per fakultet. Kun DNF er representert)

I Fakultetsrådet har du muligheten til å snakke på vegne av studentene ved ditt fakultet og være med å behandle saker på fakultetsnivå. Her sitter dekanen ved fakultetet, ansattrepresentanter, eksterne representanter og studentrepresentanter. 

Programutvalget for førstelektorutvalget (1 vara)

Dette skal være et rådgivende organ for prorektor utdanning i faglige beslutninger generelt og for innholdet i kurs innrettet for førstelektorkvalifisering spesielt. 

Styringsgruppe EVUA (1 vara)

Hvordan fungerer HINNs administrative virksomhet, og hva fremmer og hemmer HINNs samlede evne/mulighet for måloppnåelse? Kom, finn ut og bestem.

 

Ta gjerne  kontakt med oss hvis du har noen spørsmål til høgskolens råd og utvalg.

Hvis du er interessert i å stille til et eller flere av rådene og/eller utvalgene, fyll ut skjema til  stinn@inn.no