Ledige verv og valg

Utlysning: Arbeidsutvalget

Er du engasjert i studentrettigheter og ønsker å påvirke din og dine medstudenters hverdag? Da er kanskje DU akkurat den vi ser ett...

Utlysning: Valgkomiteen

Er du flink til å overtale, vil du legge føring på hvem som hvilket verv? Still til Valgkomiteen.