For våre leverandører

Fakturainformasjon

StInn aksepterer kun tre måter som leverandører kan sende fakturaer på:

  1. Sende faktura via EHF (foretrukket)
  2. PDF-fil sendt som e-post til bilag.stinn@inn.no
  3. Faktura sendes med tradisjonell postgang

 

E-fakturaadresse (EHF): 0192:993794589
Fakturaadresse (kun PDF): stinn@faktura.poweroffice.net
Organisasjonsnummer: 993 794 589
Kontonummer: 1820.13.66948

Alle fakturaer må påføres riktig rekvisisjons-/referansenummer (åtte - 8 - siffer eksl skilletegn), som oppgis ved bestilling. Ved manglende rekvisisjons-/referansenummer vil faktura bli returnert. 
Hvis man sender faktura som e-post må det sendes som PDF. Alle andre fil-formater vil bli avvist automatisk uten ytterligere beskjed.

Ved spørsmål send en e-post til  stinn@inn.no
Hvis du allerede har kontakt med oss via e-post, vennligst svar på den e-post-tråden og la saksnummer fremgå først i emnefeltet. 

Fakturaen stiles alltid til:
Studentorganisasjonen i Innlandet
Postboks 400
2418 ELVERUM

Leveringsadresser

Som hovedregel skal alle leveranser leveres til Elverum hvis ikke annet er nevnt i bestillingen.

Blæstad:
Studentorganisasjonen i Innlandet
C/O Høgskolen i Innlandet
Høyvangvegen 40
2322 RIDABU

Elverum:
Studentorganisasjonen i Innlandet
C/O Høgskolen i Innlandet
Hamarvegen 112
2411 ELVERUM

Evenstad:
Studentorganisasjonen i Innlandet
C/O Høgskolen i Innlandet
Anne Evenstadvegen 80
2480 KOPPANG

Hamar: 
Studentorganisasjonen i Innlandet
C/O Høgskolen i Innlandet
Holsetgata 31
2318 HAMAR

Lillehammer: 
Studentorganisasjonen i Innlandet
C/O Høgskolen i Innlandet
Vormstuguvegen 2
2624 LILLEHAMMER

Rena: 
Studentorganisasjonen i Innlandet
C/O Høgskolen i Innlandet
Telthusveien 12
2450 RENA

 

Har du spørsmål, ta kontakt med oss