Kontakt oss

Synes du kontinuasjonsreglene burde endres, synes du det bare er surr på studieprogrammet ditt, eller lurer du på hva som skjer i studentpolitikken i Innlandet for tiden? Ta kontakt med din nærmeste tillitsvalgte i StInn eller send oss en e-post!

Spørsmål? Innspill? Ønsker du å melde opp en sak? Send oss en e-post til: 
stinn@inn.no

Ønsker du å klage på en avgjørelse gjort av StInn, eller mener du at noe ikke er gjort etter boka? Send en e-post til Kontrollkomiteen (KK) på: 
kk.stinn@inn.no

Ønsker du å engasjere deg eller stille til valg i StInn? Send en e-post til Valgkomiteen (VK) på: 
vk.stinn@inn.no

Har du innspill til Studentrådsstyret på ditt studiested? Send en e-post til:
blastad.stinn@inn.no
elverum.stinn@inn.no
evenstad.stinn@inn.no
hamar.stinn@inn.no
lillehammer.stinn@inn.no
rena.stinn@inn.no

Liker du ikke E-post? Prøv melding på Facebook.

Ta kontakt med oss!