Styring

Her finner du en oversikt over våre styrende dokumenter.  Dette er regelverk og dokumenter som forklarer hvordan organisasjonen skal fungere.

Mappe_rosaring
Styrende dokumenter

Samarbeidsavtaler

Strategier

Kontrollkomiteens rundskriv

Arbeidsutvalgets rundskriv