Urnevalg høsten 2022

Urnevalg høsten 2022

I september skal det velges nye studentrepresentanter til høgskolestyret, samt nye medlemmer til studenttinget i Studentorganisasjonen i Innlandet. En unik mulighet til å påvirke din studenthverdag! Merk deg nominasjonsfristen 18. september.

Ledige verv fra 1. oktober:

 

Gjennomføring av valg

Valget gjennomføres som elektronisk valg i perioden 22.-28. september.

Alle studenter som har betalt semesteravgift, bekreftet utdanningsplanen og/eller registrert seg som student ved Høgskolen i Innlandet har stemmerett.

Mer informasjon om stemmegivningen legges tilgjengelig på våre nettsider nærmere valgdatoen.

 

Forslag til kandidater – frist 18. september

Alle som har stemmerett, er valgbare og har mulighet til å fremme forslag til kandidater. Frist for innlevering av forslag er satt til søndag 18. september kl. 23.59.

 

Kandidatskjema for Høgskolestyret fylles inn via Nettskjema her.

Kandidatskjema for Studenttinget fylles inn via Nettskjema her.

 

Ved nominasjonsfristens utløp skal valgstyret godkjenne kandidatene. Presentasjon av kandidater til høgskolestyret og studenttinget, samt lenke til avstemming, legges tilgjengelig på våre nettsider så snart som mulig etter at kandidatene er godkjent.

Det er satt av i underkant av to uker til presentasjon av kandidater i forkant av valgperioden.

 

Mer informasjon

Ved spørsmål bes du ta kontakt med

 

For generell informasjon om valget er vi begge behjelpelige.