Tredje parlamentsmøte 2019 - Lillehammer

Tredje parlamentsmøte 2019

Hva StInn skal jobbe for, og hvem som skal jobbe med dette, ble bestemt på det siste møtet før sommeren

Torsdag 23. mai ble det tredje parlamentsmøtet holdt i Lillehammer. Dette var det siste møtet for det sittende Arbeidsutvalget, og arvtagerne deres ble valgt på dette møtet. Parlamentet bestemte også hvilke kampsaker StInn skal fokusere på i løpet av det neste studieåret.

 

Kampsaker

Over 20 kampsaker hadde blitt foreslått til Parlamentet av Arbeidsutvalget, Sentralstyret, og studentmassen. For å holde arbeidet fokusert valgte Parlamentet å beholde grensen på fem kampsaker. Enkelte av kampsakene fra nåværende studieår ble ført videre, mens andre ble lagt til siden. Dette var både fordi det ble gjort gjennomslag på enkelte, slik som innføringen av studentombud, og fordi Parlamentet valgte å prioritere nye kampsaker. 

De nye kampsakene for studieåret 2019/2020 er:

 • Høgskolen skal jobbe opp mot FNs bærekraftsmål
 • Innføre konsekvenser for sensur som kommer etter sensurfristen
 • Innføre automatisk tilbakemelding ved eksamen og obligatoriske oppgaver
 • Innføre anonymitetsprinsippet i forskriftene til høgskolen
 • Forbedre psykisk helse i studentmassen

 

Valg

Det ble holdt valg for sentrale verv i StInn, og for styremedlemmer for SINN. Til sammen ble 15 verv fylt på dette parlamentsmøtet.

Arbeidsutvalget

AU PM3

Arbeidsutvalget er StInns utøvende organ, som organiserer arbeidet på tvers av studiestedene, og som jobber for å få gjennomslag for politikken Parlamentet vedtar. På fire av fem verv var det flere kandidater for Parlamentet å velge imellom. Det endelige Arbeidsutvalget for 2019/2020 ble:

 • Leder: Torje Martnes (Blæstad)
 • Nestleder: Alexander Eriksson (Lillehammer)
 • Fag- og forskningspolitisk ansvarlig: Thomas Brinck-Mortensen (Rena)
 • Velferd- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig: Gesine Fischer (Lillehammer)
 • Kommunikasjonsansvarlig: Ida Karoline Kjærnåsen Kjønsberg (Hamar)

 

KK PM3

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen er det organet som passer på at resten av StInn følger reglene de har satt for seg selv. Det var totalt tre kandidater til de tre vervene i Kontrollkomiteen. Medlemmene for det neste studieåret er:

 • Bjørn-Martin Flindrum (Lillehammer)
 • Menhaj Haidari (Lillehammer)
 • Jørgen André Wigestrand (Lillehammer)

 

VK PM3

Valgkomiteen

Valgkomiteen er organet som organiserer og passer på at valg går ordentlig for seg. De skal også headhunte kandidater til utlyste verv. Ved møtestart var det ingen forhåndsinnmeldte kandidater til de tre vervene, men det meldte seg tre kandidater under selve valget. Disse tre ble valgt, og er:

 • Bendik Kaurin Evertsen (Lillehammer)
 • Dag Emmanuel Fredriksen (Lillehammer)
 • Mari Karenersen (Rena)

 

SINN PM3

SINN-styret

Det er Parlamentet i StInn som har ansvaret for å velge studentrepresentantene i styret til Studentsamskipnaden i Innlandet. På dette møtet skulle to hovedseter på to år, og to varaseter på to år velges, i tillegg til å supplere inn et hovedsete på et år. Det var totalt fire kandidater til disse fem plassene, og det er et varasete på to år som står tomt for øyeblikket. De som fylte de andre plassene er:

 • Hovedsete to år: Thomas Brinck-Mortensen (Rena)
 • Hovedsete to år: Sajandan Rutthira (Lillehammer)
 • Hovedsete et år: Ameline Tangen Sørgen (Lillehammer)
 • Varasete to år: Emily MacPherson (Lillehammer)

 

Resolusjoner

Det var tre resolusjoner som var oppe til behandling. Alle tre var skrevet av avtroppende Velferd- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig Torun Isfeldt. Disse resolusjonene er ment å bli brukt som politiske verktøy for å bedre læringsmiljøet til studentene i Innlandet.

Den første er resolusjon om deltakelse i forelesninger, som prøver å tilrettelegge for at flest mulig i den brede studentmassen får delta i forelesninger på den måten de føler seg trygg på, og inkludere dem i planleggingen. Dette gjelder både å heve takhøyden for studenter til å delta i forelesningen ved å stille spørsmål, og fastslå at studenter ikke er krevet til å svare på spørsmål under forelesningen dersom de ikke ønsker det. Undervisere bør bruke mikrofon eller andre digitalvektøy så alle kan delta i diskusjonene.

Den andre resolusjonen stiller krav til temperatur og luftkvalitet, ved å knytte det opp til arbeidstilsynets anbefaling på minimum 19 grader og maksimum 26 grader. Dette skal være dagens praksis i forelesningssaler og klasserom, da forelesere er dekket av denne loven, men resolusjonen ønsker at dette utvides til der studenter studerer, som bibliotek, grupperom, og lesesaler. Den stiller også samtidig krav at luftkvaliteten i disse rommene skal oppleves som god.

Den tredje og siste resolusjonen omhandler det fysiske læringsmiljøet i lokaler. Den stiller krav til at stedene der studentene studerer er innbydende og inspirerende, som vil friste flere studenter til å bruke studiestedene til å studere. Den stiller også krav til at høgskolen har lokaler som tilrettelegger for gruppearbeid og arbeid for enkeltstudenter, og har tilstrekkelig med stikkontakter.

 

Annet

Parlamentet vedtok å gjøre en endring i Stillingsinnstruksene, slik at Velferds- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig ikke lenger representerer sitt eget studie sted i læringsmiljøutvalget, men at alle seks studiesteder blir representert av hver sin studentrådsleder. Dette er hvordan det i praksis har funger frem til nå, men nå kan det fortsettes uten at det bryter med StInns dokumenter.

Parlamentet vedtok også å utsette behandlingen av rapporten fra arbeidsgruppen for organisasjonsutvikling. Dette er et prosjekt som er planlagt å ta sted over fem semester, for å utarbeide best mulig organisasjonsstruktur for StInn. Etter hvert semester skal Parlamentet behandle en rapport av arbeidet for å passe på at det beveger seg i riktig retning, samt høreinginnspillene fra forskjellige organer i StInn, HINN og SINN. Dette var det siste punktet på møtet, og de tidligere punktene hadde brukt så mye tid forbi hva som var planlagt, at Parlamentet mente de ville gjøre rapporten mer rettferdighet ved å utsette behandlingen til det første parlamentsmøtet etter sommeren.