Stem i Studentting-valget!

Kandidatene til Studenttinget

Urnevalget er digitalt og åpent fra torsdag 22. september kl. 00:00 til onsdag 28. september kl. 23:59

Du kan nå stemme på hvilke studenter som skal ta de største avgjørelsene i Studentorganisasjonen i Innlandets øverste organ: Studenttinget.

Samtidig kan du også stemme på studentrepresentantene i Høgskolen i Innlandets øverste organ: Høgskolestyret.

 

Hvem kan stemme?

Registrerte studenter ved Høgskolen i Innlandet i høstsemesteret 2022 kan stemme.

 

Hvordan stemme?

Gå inn på nettsiden https://valg.inn.no og logg inn med din Feide-konto. Her får du tilgang både til valget i Høgskolestyret og til ditt lokale valg i Studenttinget. Du kan avgi din stemme én gang per valg.

Valget blir gjennomført som et preferansevalg, kort sagt betyr dette at du skal rangere kandidatene og at du kan fjerne kandidater som du ikke ønsker å rangere eller stemme på. Under opptellingen er det i praksis slik at dersom din førstekandidat ikke blir valgt, kan din stemme bli overført til den neste kandidaten på din stemmeseddel.

Underveis i valgperioden vil det også være stands på de ulike studiestedene med informasjon om valget og mulighet for å stemme.

 

Opptelling av stemmene

Stemmene telles opp av valgstyret så snart som mulig etter at fristen for å avgi stemme er ute, og kontrolleres deretter mot manntall og valgprotokoll før de publiseres.

Detaljert beskrivelse av oppgjørsformen ved preferansevalg av flere representanter fremgår i vedlegg til HINNs valgreglement.

Kun den som har stemmerett ved et valg, kan klage over eventuelle feil som er begått ved dette. Klagen må være fremsatt overfor valgstyret senest én uke etter at valgresultatet er gjort kjent.

Høgskolen i Innlandets valgreglement med vedlegg.

 

Les om kandidatene fra:

Dessverre meldte det seg ingen kandidater fra Rena eller Blæstad, så de må bli supplert inn senere. Dersom du ønsker et verv i Studenttinget, uansett hvilket studiested du er fra, ta kontakt med Valgkomiteen via vk.stinn@inn.no.  

 

Elverum

Trude Brobakken Herstad

Mat, ernæring og helse, årsstudium

Bilde av Trude Brobakken Herstad

Litt om meg:

Empatisk og ordentlig av meg. Liker ryddighet og klar struktur i hverdagen. Elsker dyr (katter), natur og å lese bøker.

Min mening:

Sunn rimelig mat i studentcafeen (mindre kaker som står i sentrum for oppmerksomhet og snop ved kassa), godt elevmiljø (koselige aktiviteter i helgene/etter skolen).

Relevant erfaring:

Jeg har ikke fått sagt meningene mine før. Jobbet i barnehage, barneskole, café, kantine, eldresenter og som portør.

 

Evenstad

Bendik Berg

Utmarksforvaltning, bachelor

Bilde av Bendik Berg

Litt om meg:

Jeg er en åpen og ærlig person som ønsker at alle studenter skal ha like muligheter i samfunnet. I en forsamling som et parlament/studentting tar jeg en litt passiv rolle, som om jeg skulle observert diskusjoner og fremlegg fra utsiden, men stiller mer aktivt dersom jeg har noe å si.

Min mening:

Jeg mener at alle studenter skal ha like muligheter til å delta i studiene, men også sosialt utenfor klasserommet. Etter to år på Evenstad har jeg lært mye. Om hvordan studenter forholder seg til sine medstudenter og ansatte, men også om hvordan de ansatte forholder seg til oss studenter.
Jeg "snubler" stadig borti dårlige løsninger, vanskelige systemer og urettferdighet. Slike problemer stammer ofte fra lite engasjerte folk og dårlig økonomisk planlegging. Det er ikke alltid HINN og SINN oppdager dette, eller ser det som noe problem, derfor må vi studenter bruke stemmen vår for å få en bedre studenttilværelse.

Relevant erfaring:

Jeg har i det siste året deltatt litt i studentpolitikken og har litt innsikt i STINN. Samtidig har min tid i Evenstad studentsamfunn og StudINNs sentralstyre vist meg mange problemstillinger og hvordan de kan løses alene eller i en gruppe. Jeg har også en liten stilling i SINN som aktivitetsleder på Evenstad, hvor jeg hører hvordan de forebygger problemer og skaper en bedre studenttilværelse.

 

Hamar

Agid Hewbl

Grunnskolelærer 5.-10, master

Bilde av Agid Hewbl

Litt om meg:

Noe av det viktigste for meg er at andre rundt meg skal ha det bra. I hverdagen er jeg aktiv, der jeg driver med trening og løping. I tillegg er natur og friluft en del av meg. Stolpejakt er den nye «tingen».

Jeg er sosial og utadvendt fyr. Jeg synes det er veldig spennende å møte nye mennesker og bli kjent med dem. Jeg blir veldig engasjert i saker som berører både meg og andre. Jeg elsker å utfordre meg selv og tar disse utfordringer på strake arm.

Min mening:

Studentenes stemme skal bli hørt, og disse stemmene er viktige. I min periode skal jeg ta opp disse stemmene og gjøre mitt beste for å fremme disse forslagene til parlamentet. Det er viktig for meg å gjøre hverdagen og studietiden til studentene best mulig!

Mine hjerte saker er inkludering, psykisk helse og tilrettelegging og jeg håper å ta disse hjertesakene videre i og engasjementet mitt, i tillegg til studentenes stemmer.

Relevant erfaring:

Gjennom disse vervene har det gitt meg en solid kunnskap om studentpolitikken på Hamar og Stinn, og vil være en engasjert stemme som representerer studentenes stemmer fra Hamar. Her er noen av erfaringene mine:

 • Styremedlem og økonomiansvarlig for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (2018- d. d)
 • Klasseforstander for emnet i naturfag i masterprogrammet (2018 - d.d)
 • Studentrepresentant i Utdanningsutvalget ved Høgskolen i Innlandet (2021- d. d)
 • Vararepresentant i SINN-styret (2021 – d.d.)
 • Valgkomiteen i Stinn (2021 – 2022)
 • Styremedlem i Studentrådet (Hamar) (2020 – 2022)
 • Klasseforstander for emnet pedagogikk og elevkunnskap i masterprogrammet (2020 – 2022)
 • Hoveddelegat i Parlamentet (2020 og 2021)
 • Styremedlem og økonomiansvarlig for Hamar studentsamfunnet (2020)

 

Iselin Maria Nordgård

Kultur og språkfaglig didaktikk, master

Bilde av Iselin Maria Nordgård

Litt om meg:

De siste årene har jeg vært veldig engasjert i studentpolitikk, jeg er sosial og liker å møte og bli kjent med mennesker fra andre studiesteder. Jeg tar ordet i en forsamling, men er også alltid åpen for å høre andres perspektiver og meninger i en produktiv debatt.

Min mening:

For meg er det viktig at studentpolitikken ved HINN prioriterer kvaliteten på forelesere og tydeligere retningslinjer rundt sensurfrist på arbeidskrav og eksamener.

Relevant erfaring:

I min tid som student har jeg hatt en rekke verv som gjør meg egnet til dette vervet. Jeg har blant annet vært kommunikasjonsansvarlig i StInn Hamar, nestleder i StInn Hamar, parlamentsdelegat i StInn, Stiftelsesmedlem i StudINN, Styremedlem i Hamar Studentsamfunn og Økonomi 2 i Hamar Studentsamfunn.

 

Joakim Askeland

Spillteknologi og simulering, bachelor

Bilde av Joakim Askeland

Litt om meg:

Joakim, 22 år. Gift, bur i Ullensaker, dette er mitt første studium.

Min mening:

Vedlikehald av standarden til lærarane ved universiteta har eg ei formeining av er god, men eg har også trua på at det kan bli betre. Samt, trur eg det er viktig at det blir prioritert stønaden studentar får frå Lånekassen, kva dette beløpet har å seie for kvardagslivet til studentane og kva, om nokon, langtidsvirkingar dette kan medføra.

Relevant erfaring:

Har vore i elevrådet ved Grunnskule-utdanning, har hatt fleire jobbar, både nederst på rangstigen som fengselsbetjent-vikar og jobb med meir lederansvar i produksjon. Eg ynskjar å kunne høyre kva elevane ynskjer og hjelpe til med å gjera kvardagen deira lettare og meir behageleg.

 

Katinka Vindenes Hughes

Lektorutdanning i språkfag, master

Bilde av Katinka Vindenes Hughes

Litt om meg:

Jeg har vært engasjert i studentorganisasjoner i de fleste årene mine på Høgskolen, og har nylig tatt mer interesse for studentpolitikk. Jeg engasjerer meg sterkt for at alle studenter skal føle seg hjemme på studiestedet sitt, og for at alle skal trives i sitt studie.

Min mening:

Noe jeg ønsker å jobbe for er økt studiestøtte for alle studenter i Norge, og selvsagt for at Hamar skal få en helsestasjon som også er åpen for studenter, eller et tilsvarende tilbud.

Relevant erfaring:

 • Leder for Hamar Studentsamfunn, 2 år
 • Andre verv i Hamar studentsamfunn, 1 år
 • Styremedlem i Pedagogstudentene INN Hamar, 2 år
 • Parlamentsdelegat, 1 semester (før det ble oppløst)

 

Lillehammer

Marthe Mjåtveit

Barnevern, bachelor

Bilde av Marthe Mjåtveit

Litt om meg:

Jeg er en positiv, engasjert, utadvendt og dreven jente. Jeg prøver alltid å se alle rundt meg for å passe på at de har det bra. Når jeg først brenner for noe eller setter meg et mål, gir jeg ikke opp før jeg har nådd dette.
Er også veldig glad i å se på serie, chille med venner og være aktiv.

Min mening:

Jeg ønsker at alle skal bli hørt, og føle at de får enten veiledning eller hjelp med et problem hvis de skulle trenge dette. Det er viktig for meg at alle får en stemme og at ingen skal føle at de ikke blir hørt eller sett.

Det er viktig for meg at det jobbes for å få et best mulig studentmiljø på skolen og i forelesninger. Jeg ønsker at dette skal prioritert, da jeg vet om at ikke alle trives, og dette vil gi best mulig læring.

Relevant erfaring:

Jeg har hatt mye ansvar og jobbet som en miljøarbeider på en folkehøgskule, og jobbet tett med elevene og dems behov.
Jeg har også vært i elevrådet når jeg gikk på folkehøgskule selv, og jobbet der med hvordan det vi kan skape et best mulig miljø på skolen.