Pressemelding: Nudler 24/7 – Når blir det slutt på romantiseringen av fattige studenter?

Pressemelding: Nudler 24/7 – Når blir det slutt på romantiseringen av fattige studenter?

Ingen gode prognoser i sikte for den kroniske forskjellsbehandlingen av studenter. Livbøyen mange studenter leitet etter ved regjeringsskiftet, seilet forbi med forslaget til nytt statsbudsjett. Nå har den forsvunnet til sjøs sammen med tillitten til samtlige stortingsrepresentanter.

Det er lov å være møkklei nå.

 

StInn arrangerte nylig en fellesaksjon for å øke studiestøtten. Til tross for lovnader under valgkampen om mer penger til studenten, ser det ikke ut til å bli innfridd. På flere studiesteder delte tillitsvalgte ut nuddelpakker med en oversikt over studentbudsjettet i desember. En liten symbolsk gave som illustrerer godt hvordan det oppleves å være fattig student i ett av verdens rikeste land.

Selv om studenter flest sliter med å få økonomien til å gå rundt, har regjeringen ikke planer om å øke stipendet. Det er forslått å gi studenter med barn under 16 år tilbud om 12 måneders studiestøtte, men studenter flest får ikke mer å rutte med. Forslaget til nytt statsbudsjett er en tragedie for hele studentbevegelsen, som i årevis har kjempet for å øke studiestøtten. StInn mener at det må bli slutt på romantiseringen av fattige studenter og en krevende studenttilværelse. Det er viktig å få på plass støtteordninger som man faktisk kan leve av. Slik at det å jobbe ved siden av studiet blir et valg, og ikke en nødvendighet for å kunne overleve som student.

Studenter flest lever langt under fattigdomsgrensen, og er avhengig av andre inntekter for å kunne betale nødvendige utgifter. Tallene fra Eurostudent viser at en gjennomsnittlig student jobber 13.7 timer i uken. Studiebarometer 2020 ved Høgskolen i Innlandet viser at våre studenter jobber gjennomsnittlig 12,4 timer i uken. Flere jobber utover det som kan regnes som en liten helgestilling, med såpass mange arbeidstimer at det går direkte utover fra studier. Studenter som bruker mer timer på betalt arbeid bruker mindre tid på studier, og har økt risiko for å oppleve dårligere helse. Lav sosioøkonomisk status er blant de største risikoene for å oppleve alvorlige helseplager. Spesielt i eksamenstiden nå er det en ekstra stor belastning å sjonglere jobb og studier.

Nå er det viktig at partiene som gikk til valgkamp med å øke studiestøtten holder sine løfter under forhandlingene på stortinget! Vi ønsker slutt på den kroniske forskjellsbehandlingen av studenter.

 

Lenk Radio Studentstøtteaksjonen:

https://radio.nrk.no/serie/nrk-innlandet/DKIN02022821?fbclid=IwAR1hrToMjENMbbzrvaseYW0b0Nzc_dYdSsPxrRk60xDrXqJo3qeHCx9Tb38

TV innslag NRK: Studentaksjon for økt studiestøtte:

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt/202111/DKIN98112521/avspiller

NRK Artikkel:

https://www.nrk.no/innlandet/gesine-fischer-i-studentorganisasjonen-innlandet-krev-at-regjeringa-held-lofta-om-auka-studiestotte-1.15746335