Pressemelding: En hybel i flammer, og en bøtte med vann!

Pressemelding: En hybel i flammer, og en bøtte med vann!

Illustrasjon: Jørgen Wigestrand

Har man endelig skjønt at 8000kr ikke er nok å leve av?

For StInn har det vært viktig å ta med seg det beste ut av krisen. Krisen har på mange måter avslørt hvor sårbar studenttilværelsen er, og avdekket hvor skoen trykker. Dessverre viser problemene seg å være en smule mer kompliserte enn å ha et par for trange sko, og løsningen er lengre unna enn innkjøpet av et nytt par sko. Problemene er like store som en hybel i brann, hvor studenten kun får én bøtte vann til å slukke flammene. 

Forslag om ny krisepakke 
I januar vedtok stortinget at regjeringen skulle legge fram en ny krisepakke til studentene. Opposisjonen var enige om at krisepakken skulle være lik vårens krisepakke, med noen få justeringer. Den skulle ha en litt høyre stipendandel, og være mer tilgjengelig. På Stortingets bestillingen la regjeringen 29.1 fram en ny krisepakke for studenter, med en litt høyre stipendandel, hvor studenter som kan dokumentere inntektsbortfall som følge av krisen kan omgjøre 40% til stipend. Studenter er den eneste samfunnsgruppen som har fått tilbud om lån som støttetiltak under krisen. 

Er vi studenter 2000-tallets moderne slaver?  
Studiebarometer ved Høgskolen i Innlandet viser at ca 7 av 10 studenter jobber ved siden av studiene. Over 58% av studentmassen bruker i snitt 12,1 timer i uken på betalt arbeid for å få økonomien til å gå rundt. Dette utgjør en månedslønn på ca. 6500kr etter skatt. Disse studentene som har mistet denne deltidsinntekten får nå tilbud om 900kr stipend pr. måned for å klare seg. Trenger du litt mer enn 900kr, kan du ta opp et deilig lån med lave renter i tillegg. Da får du ca. 2000kr ekstra å rutte med. Vi nærmer oss snart  minstestønaden hos NAV, som utgjør rundt 5450 kr etter staten har betalt alle utgiftene dine, som leie og strøm. Høres dette deilig ut? Hvis dette ikke frister kan du alltids gi fra deg studieplassen, søke sosialhjelp, dagpenger, minstepensjonAPP, you name it! - og så søke deg inn igjen på studiene til høsten. For regjeringen har utvidet muligheten til å kombinere trygd og utdanning! Hurra! Frister det? Dessverre har dette blitt en mørk sannhet for mange, og flere vurderer å gi fra seg studieplassen for å kunne betale regningene sine. 

Studentene er skattebetalere på lik linje med alle andre arbeidstakere. De bidrar til å holde velferdsstaten i gang, og sikrer økonomisk trygghet for resten av befolkningen i Norge. Likevel får de ikke benytte seg av velferdsgodene som resten av gjengen!  

Det blir vanskelig å se framover, men vi har tatt et steg i riktig retning! 
Regjeringen og opposisjonene viser med forslag til ny krisepakke at de har anerkjent alvoret studenter befinner seg, og at de trenger mer enn én bøtte med vann. Men to bøtter er fortsatt ikke nok til å slukke alle flammene! Samtidig som man med en ny krisepakke setter en presedens om at studenter trenger bedre økonomi for å kunne finansiere hverdagen og studiene, er vi langt ifra å kunne slukke brannen. Krisen har vist at studenter må sikres bedre økonomiske rammer, uavhengig av krisen. Dette må gjøres for å skape trygghet og forutsigbarhet i en allerede sårbar studenttilværelse. Økonomisk utrygghet fører til mer uhelse, mistrivsel og lavere måloppnåelse, og dermed økt risiko for å ikke fullføre utdanningen.   

Kjære Regjering og kjære opposisjon, bli med på vår fellesdugnad og hjelp oss til å slukke alle flammene, gi studenter mer spenn til å betale regninger og invester i den viktige samfunnsgruppen som holder vår velferdsstat ved like. Invester i vår felles framtid og trygge økonomiske rammer, også etter krisen!