Kandidater til Høgskolestyret

Kandidater til Høgskolestyret

Les om studentene du kan stemme på til å bli sjef for rektor

De tekniske problemene er nå løst, og valget er åpent.

Fra 01.08.2021 får Høgskolen i Innlandet nye studentrepresentanter i styret, og du kan være med å bestemme hvem som skal fylle plassene.

Det skal velges to faste representanter og to varaer blant studentene.

Kandidatene er klare, og valget gjennomføres elektronisk i perioden fra 25. mai kl. 16.00 til 1. juni kl. 23.59..

Du kan avgi din stemme på https://valg.usit.no/valg/login.do. Du kan avgi din stemme én gang, dette er et preferansevalg hvor du rangere kandidatene.

Artikkelen vil bli oppdatert med mer informasjon om valget, like før de digitale valgurnene åpner.

 

Linn Eli Haugli Jensen

Navn: Linn Eli Haugli Jensen

Studieretning: Ledelse og digitalisering

Studiested: Rena

Litt om meg: Jeg tar for tiden halvårs-studiet Ledelse og digitalisering 30stp, noe som er veldig givende og spennende. Jeg bor og jobber i Ringsaker kommune. I Ringsaker kommune jobber jeg 100 % som 1.sekretær. Jeg er gift og har en sønn på 16 år.

Min motivasjon for vervet: Det å ha fokus på informasjon og kommunikasjon er viktig. Det snakkes mye om skole-hjem-samarbeid i grunnskole og ungdomsskole. Det er like viktig med åpne kommunikasjonslinjer mellom studenter og høgskolen, og at det finnes takhøyde. Jeg motiveres av å være en bidragsyter i så måte.

Relevant erfaring: Jeg lever og ånder for organisasjonslivet generelt, og har hatt ulike verv gjennom mange år. Pr. i dag er jeg yrkesseksjonsleder i kontor og administrasjon i Fagforbundet Ringsaker, og styremedlem i sentralstyret i Norsk Cøliakiforening.

 

 

Bohuslav Ptacek

Navn: Bohuslav Ptacek

Studieretning: Grunnskolelærer 1-7

Studiested: Hamar

Litt om meg: Opprinnelig fra Praha i Tsjekkia. Kom til Norge 15 år siden som idrettsutøver. Er alenepappa på 2 barn (15 og 3 år) Liker å studere og forske ting som det ikke ble gjort forskning før. Liker å gå på tur i fjellet og fiske så klart :)

Min motivasjon for vervet: At alle studenter uansett bakgrunn og etnisitet skal ha gode muligheter til utdanning. Kjemper for flere lærere på skolen.

Relevant erfaring: Jobbet som styreformann i Oslo i fire år og likte å være med på ting som gir samfunnet mulighet til å kombinere jobb sammen med utdanning.

 

 

Gesine Fischer

Navn: Gesine Fischer

Studieretning: Psykologi

Studiested: Lillehammer

Litt om meg: Ser for deg en kvinne, som aldri gir opp, aldri lar seg vippe av pinnen og som  står i alle stormer og alle slags vær. Alltid med en ambisjon; gjøre din studenthverdag til den beste! 
Det er meg, nåværende leder i Studentorganisasjonen i Innlandet, og studerer psykologi. Jeg har alltid vært opptatt av forebyggende arbeid, og siden starten på mitt studieløp har jeg prøvd å skape en bedre studentilværelse og framtid for studenter. Men ved siden av å kjempe for at andre skal ha en bedre studiehverdag og lykkes som student, er jeg opptatt av å ikke ta meg selv for høytidelig, og kose meg med det enkle livet. Jeg elsker rolige stunder med venner, god mat, lange vinkvelder, mørk humor, og en adoptert katt. Sistnevnte har gjort "hjemmekontoret" under pandemien til en slags koselig tortur.

Min motivasjon for vervet: Er du klar for en lang roman som snart kan bli en studentpolitisk telenovela?
For min motivasjon har i mine år som lokal, sentral og nasjonal tillitsvalgt vokst uendelig stort. Min motivasjon vokser med utfordringer jeg og mine studenter møter, og det er det ikke få av. Jeg er opptatt av å se etter løsninger, og ta med meg det beste ut av kriser. Denne krisen har åpnet opp for mange gjennomslag jeg har sikret i Høgskolen og Studentsamskipnaden, men ikke minst nasjonalt; med flere midler til det psykososiale læringsmiljøet, fokus på økt arbeidslivsrelevans, tverrfaglige samarbeidsprosjekter på tvers av studier og campus, og mer studentaktivitet og velferdstilbud- men vi må sikre at disse blir bedre, sterkere og ikke minst vedvarer.
Jeg er opptatt av høgskolen driter like mye i janteloven som jeg gjør, og strever etter å bli den beste utgaven av seg selv. Institusjonen og studentene skal ansees som den ressursen dem faktisk utgjør for nærings- og arbeidslivet, og ikke minst Norge. Skal vi bli et universitet med en sterk regional kraft, må kvaliteten av utdanningene til institusjonen blir bedre, mer arbeidslivsrelevante, mer tverrfaglige, og gir mer autonomi til studenten.
Jeg har ervervet meg nok kunnskap til å kunne sitte i styret og drøfte tungt akademisk svada om høyere utdanningspolitikk, og dimensjonering og finansering av høyere utdanning. Jeg er ikke redd for å løfte stemmen til studentene foran verken statsråd eller ansatte i Høgskolen.

Relevant erfaring: Vel, det hadde vært enklere å skrive ned hvilke erfaringer jeg ikke har, men siden du spør:
• Leder av studentorganisasjonen i Innlandet 2020 til dags dato
• Velferds- og læringsmiljøpolitiskansvarlig i StInn 2019-2020
• Leder av læringsmiljøutvalget ved HINN 2019-2020
• Leder av fordelingsutvalget 2019-2020
• Leder av komiteen for utdanningskvalitetsprisen ved HINN 2019
• Representant for Råd for samarbeidet med arbeidslivet ved HINN 2019-2021
• Styremedlem i styringsgruppe Framtidens møteplasser i SINN 2021 til dags dato
• Styremedlem styringsgruppe for Prosjekt Trygg Førsteårsstudent i SINN 2020- til dags dato
• Representant i arbeids og organisasjonsutviklingsprosjektet i StInn 2018-2020
• Styremedlem i styringsgruppen for rus og levevaner-prosjektet i SINN 2019-2020
• Representant for referansegruppen for fremtidens helseplan i SINN 2019-2020
• Studentrepresentant i referansegruppen for handlingsplanen for likestilling likeverd, og mangfold ved HINN 2019-2020
• Studentrepresentant for mangfolds- og likestillingsutvalget ved HINN 2020-til og med 2022
• Parlamentsdelegat i StInn 2018-2019
• Klassetillitsvalgte i StInn 2018- 2019
•       Tillitsvalgt for minoritetsspråkligklasse ved Olsvikåsen VGS
Annet relevant arbeidserfaring:
 
• Pedagogisk leder i barnehage 2014-2015
• Miljøarbeider i Lillehammer kommune 2017-2020
• Foredragsholder i kompetansedelings konferanse 2021
• Studentrepresentant i paneldebatten for finansering og dimensjonering av høyere utdanning- Lifelong Learning Conference 2021
 Relevante kurs:
• Kurs i kommunepsykologi 2019
• Kurs i journalføring 2018
• Kurs i observasjonskompetanse 2018

 

 

Anders Kyrkjebø Landheim

Navn: Anders Kyrkjebø Landheim

Studieretning: Master i Innovasjon

Studiested: Lillehammer

Litt om meg: 27 år fra Lillehammer, årsstudium i pedagogikk, bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling. Aktiv hobbymosjonist på ski om vinteren.

Min motivasjon for vervet: Ønsker et verv hvor jeg kan vokse som menneske og lære av kompetente og flinke folk. Verden er i utvikling og kunne være med å diskutere og avgjøre hvordan Hinn følger med motiverer meg enormt.

Relevant erfaring: Ingen relevant styreerfaring el.l, men flere år i dagligvarebransjen både i butikk og hos NorgesGruppen sentralt.

 

 

Fatema Al-Musawi

Navn: Fatema Al-Musawi

Studieretning: Barnevern

Studiested: Lillehammer

Litt om meg: Jeg er 24 år og studerer barnevern på 2. året. Arrangerte fadderuka på Lillehammer i 2020, og gjør det igjen i 2021. Jeg er en engasjert og strukturert person som liker å gjøre noe for andre, og sørge for at andre skal ha det bra. Har en bachelor fra før i sosiologi, fra universitetet i Stavanger.

Min motivasjon for vervet: Jeg ønsker å gi tilbake til høgskolen og studentene, ved å være studentenes stemme i høgskolestyret. Jeg ønsker å jobbe for studentenes beste, og sørge for at vårt læringsmiljø og sosiale miljø er godt for en god studietid. Det er viktig å ha noen med bein i nesa som tør å snakke og si i fra, den personen vil jeg være for alle studenter ved HINN. Det er viktig at studiestedstilhørighet ikke skal være i fokus når man er i styret, men tenke på alle studenter og kjempe for at de skal ha det godt.

Relevant erfaring:

- Universitetsstyret i Stavanger i to år (UIS)
- Sentralstyret i Norsk Studentorganisasjon i tre perioder
- Klagenemnda ved UIS
- Andre råd og utvalg
- Faddersjef Lillehammer på 2. året
- Valgkomité i STINN
- Nestleder i SINN-styret
- Erfaring med verv og jobb i andre organisasjoner

 

 

Alexander Eriksson

Navn: Alexander Eriksson

Studieretning: Sport Management

Studiested: Lillehammer

Litt om meg: Jeg er en 24 år engasjert gutt fra Lillehammer med et sterkt engasjement for studentene. Med bakgrunn fra idretten og studentpolitikken håper jeg på få muligheten til å sikre studentstemmen inn i høgskolens øverste myndighet.

Min motivasjon for vervet: Jeg har vært engasjert på de fleste mulige måter som student. Siden jeg startet på høgskolen i 2016 har jeg vært involvert i linjeforeninger, studentsamfunn, studentdemokratiet og råd og utvalg i høgskolen. Det er likevel noe unikt med vervet som studentrepresentant i høgskolestyret. Her får man muligheten til å påvirke studentenes hverdag på lang sikt. Endringene en er med å ta varer. Jeg drar med meg et bredt perspektiv fra alle mulige sider av studentlivet, noe som gjør at jeg vet vil resultere i en solid representant for studentene. Noe jeg drar med meg fra denne erfaringen er betydningen av en åpen dialog med mine medstudenter. Gjennom mitt engasjement i studentdemokratiet og idretten har jeg vært involvert i mange store prosesser. Jeg har førstehåndserfaring innen offentlig ledelse, styring og statlige prosesser i organisasjoner med et bredt virksomhetsområde. Jeg vil videreføre praksisen etablert av dagens styremedlemmer med å gi alle studentene muligheten til å komme med innspill. I tillegg avhenger jeg av en tett dialog med StInn for å sikre studentenes stemme på alle nivå.

Relevant erfaring:

2019-2020 nestleder, senere fungerende leder av Studentorganisasjonen i Innlandet
2020-2021 kommunikasjonsansvarlig i Studentorganisasjonen i Innlandet
2021 Delegat for Innlandet idrettskrets til Idrettstinget
2021 HINNs delegat til Landsmøtet i Norsk Studentorganisasjon
2020 HINNs delegasjonsleder til Landsmøtet i Norsk Studentorganisasjon
2020- Varastyremedlem– Innlandet idrettskrets
2019- 2020 Barneidrettsansvarlig – Lillehammer Skiklub
2018-2020 Styremedlem– Oppland idrettskrets
2017-2018 Parlamentsmedlem – Studentorganisasjonen i Innlandet
2017-2018 Leder – Lillehammer Studentsamfunn
2017-2020 Leder av Ungdomsutvalget– Oppland Idrettskrets
2016-2017 Nestleder, senere konstituert leder- Sport Management Foreningen
2016-2018 Leder av Teknisk Komité Freeski - Lillehammer Skiklub
2016-2020 Styremedlem – Lillehammer Skiklub
2019 Oppland idrettskrets Hederspris i sølv
2018 Nominert til Folkets Ildsjelspris - Fakkelprisen
2017 Årets ildsjel - Lillehammer Skiklubb

 

 

Kristin Aldridge

Navn: Kristin Aldridge

Studieretning: Ledelse og digitalisering

Studiested: Rena

Litt om meg: Jeg har en bachelor i sosialt arbeid fra HINN - Lillehammer, og fullfører nå en bachelor i ledelse og digitalisering på HINN - Rena. Til høsten begynner jeg på en master på samme studiested.
Siden jeg startet å studere i 2015 har jeg engasjert meg i ulike verv lokalt og nasjonalt. Jeg har arbeidet med studiestedsspesifikke utfordringer slik som Blæstadsaken, praksis i Elverum, internasjonale studenter på Evenstad, studentgrupper på Rena, Science park på Hamar og læringsmiljø i Lillehammer, og overordnet problematikk som generell psykisk helse og kvalitet i utdanningene våre.
Selv om jeg har gjort mye forskjellig så er det en ting som aldri har endret seg, og det er engasjementet mitt for studentene ved Høgskolen i Innlandet!

Min motivasjon for vervet: Kvalitetsutvikling, studentinvolvering, pedagogisk kompetanse hos underviserne og psykososialt læringsmiljø er noen av sakene jeg brenner for, og som jeg har vært så heldig å få lov til å jobbe med de siste årene.
Som deres studentrepresentant vil jeg bidra i høgskolestyret med de kunnskapene og ferdighetene jeg har fått gjennom studentpolitikk, fag- og utdanningspolitikk, men viktigst av alt – som student ved høgskolen vår. Jeg vil vi skal ha de aller beste forutsetningene for å ha en herlig studietid med rom og tid for personlig utvikling, faglig utforsking og sosialt mangfold.

Relevant erfaring:

Høgskolen er en stor og komplisert virksomhet, og det er vanskelig å sette seg inn i alle sakene som påvirker studentene, hvilke saker som henger sammen, og hvilke konsekvenser ulike vedtak får. Dette har jeg god kjennskap til siden jeg allerede sitter i høgskolestyret, og jeg har god erfaring med å endre vedtak til studentenes beste.
Med kunnskap fra en bachelor i sosialt arbeid, teoretisk kompetanse fra bacheloren i ledelse og digitalisering, og erfaring fra arbeid i ulike posisjoner har jeg en unik innsikt jeg ønsker å bidra med inn i styret for å kjempe for studentenes sak og tale studentenes stemme.

 

Ta gjerne kontakt med meg hvis det er noe du lurer på Og godt valg!
Annen relevant erfaring:
2021 - >         Studentsakkyndig i komité for periodisk tilsyn for BI, Nokut

2020 - >         Studentgruppeansvarlig, Samfunnsstyret på Rena
2017 - >         Styremedlem, Hinn
2020 - 2020 Studentrepresentant i vurderingskomité for pilotordning i kommunal praksis i helse- og sosialfagutdanningene, Diku
2020 - 2020 Studentrepresentant i program for studentaktive læringsformer, Diku
2020 - 2020 Administrativ støtte for prodekan utdanning, Hinn
2019 - 2019 Leder, FO-Studentene
2019 - 2019 Landsstyret, FO
2019 - 2019 Administrativ støtte for prodekan utdanning, Hinn
2018 - 2018 Jurymedlem for utdanningskvalitetsprisen 2018, Diku
2018             Delegat på landsmøtet, NSO
2018 - 2018 Leder for kontrollkomiteen, FO-Studentene
2017 - 2018 Nestleder, Studentorganisasjonen i Innlandet
2016 - 2017 Velferdspolitisk ansvarlig, Lillehammer studentorganisasjon
2016 - 2017 Læringsmiljøutvalget, studentrepresentant HiL
2016 - 2017 Samfunnsstyret, Lillehammer studentorganisasjon
2016 - 2017 Høgskolepedagogisk utvalg, studentrepresentant HiL

2015 - 2016 Avdelingsstyret for pedagogiske og sosiale fag, studentrepresentant HiL
2015 - 2016 Parlamentsdelegat, Lillehammer studentorganisasjon

 

 

John-Are Andreassen

Navn: John-Are Andreassen

Studieretning: Pedagogikk

Studiested: Lillehammer

Litt om meg: Ivrig innfødt innlending på 26 år. Har nå tatt et år pedagogikk hvor jeg har lært om læring og utdanning. Fra høsten blir det «Bachelor i psykologi». Ved siden av studiene er jeg studentambassadør for høgskolen og jobber for Norstat med prosjekt og personalansvar. Jeg er også aktiv i StInn, som medlem av Parlamentet.
Jeg har behov for mer å fylle dagene med, i tillegg til at jeg liker å påvirke og gjøre en forskjell for andre, så jeg stiller derfor til høgskolestyret.

Min motivasjon for vervet: Studentene er det viktigste ved Høgskolen i Innlandet. Derfor er min motivasjon å kunne påvirke at studentenes trivsel, læring og miljø ivaretas og er førsteprioritet i alle saker. For meg vil det derfor være viktig å være både åpen og kritisk til saker, og jobbe for avgjørelser som vil gagne studentmassen.
Mennesker er noe jeg synes er veldig interessant og viktig. Jeg mener studentene må behandles som mennesker, og ikke bare som en student som skal ta studiepoeng. Trivsel, inkludering og et sunt læringsmiljø er viktig for meg å fremme.

Relevant erfaring: Som studentambassadør ved HINN har jeg fått et større nettverk ved høgskolen, i Studentsamskipnaden og blant studenter på de ulike studiesteder. Jeg har også utført oppgaver som har gjort jeg har blitt nødt til å sette meg inn i de ulike fakultet og studier. Det er en fordel om en skal ivareta interessene for studenter på både Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Blæstad og Evenstad.
Som medlem av parlamentet i StInn har jeg fått ta del i og observert debatter som har lært meg en del om de ulike studiestedene. Jeg har også fått trening i å måtte skille på viktige og mindre viktige faktorer ved saker som er lagt frem. Det blir viktig å ta med meg om jeg må ta stilling til hva som vil påvirke studentene mest, og hvor jeg bør legge mest energi.

 

 

Sonja Tan Nguyen

Navn: Sonja Tan Nguyen

Studieretning: Master i tilpasset opplæring

Studiested: Hamar

Litt om meg: Mitt navn er Sonja Tan Nguyen og jeg er 23 år. Jeg fullførte grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn våren 2020, og studerer nå på master i tilpasset opplæring ved studiested Hamar. I skrivende stund sitter jeg som hoveddelegat i Parlamentet, studentrepresentant i Utdanningsutvalget og studentrepresentant i Fakultetsrådet (fakultet for lærerutdanning og pedagogikk). Jeg trives svært godt med studentpolitisk arbeid, og finner det givende å arbeide for at andre skal ha det bra.

Min motivasjon for vervet: I løpet av de siste fem årene som aktiv student har jeg opparbeidet meg erfaring gjennom tillitsverv på lokalt og sentralt nivå. Det siste året har jeg arbeidet med studentpolitikk på sentralt nivå, som studentmedlem i arbeidsutvalget i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, som er den største organisasjonen som organiserer pedagog- og lærerstudenter i Norge. For meg har det alltid handlet om å kunne få representere studentenes stemme. Det er så givende og engasjerende for meg å kunne være med å bidra og gjøre en forskjell for andre. Jeg er opptatt av å gjøre et grundig og godt arbeid, og som studentrepresentant i Høgskolestyret vil jeg kunne bidra med et stort engasjement for studentene, en høy arbeidskapasitet og et øye for detaljer. Jeg ønsker å sitte igjen med en følelse av at jeg har gjort alt det jeg kan, for de nåværende og kommende studentene ved høgskolen, når jeg er ferdig som student. Nå ønsker jeg å bruke mitt engasjement, kunnskap og erfaring til å representere studentene ved Høgskolen i Innlandet. Jeg er klar for å ta opp samtalen om de sakene som er viktige for oss, og ta et ansvar for at studentenes stemme blir ivaretatt når de største avgjørelsene skal bli tatt. Jeg ønsker å bruke min stemme for å kjempe for våre utdanninger, vår studiehverdag og våre rettigheter.
Godt valg!

Relevant erfaring:

- Hoveddelegat i Parlamentet (Hamar) (2021-d.d)
- Studentrepresentant i Fakultetsrådet (LUP) (2021-d.d)
- Arbeidsgruppe for organisasjonsutvikling i StInn (OU-prosjektet) (2021-d.d)
- Studentrepresentant i Utdanningsutvalget (2020-d.d)
- Studentmedlem i arbeidsutvalget for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (2020-2021)
- Klassetillitsvalgt for master i tilpasset opplæring, 1. året (2020)
- Studentmedlem i fylkesstyret til Utdanningsforbundet Innlandet (2020)
- Studentmedlem i lokallagsstyret til Utdanningsforbundet Hamar (2020)
- Medlem av Fadderstyret, Hamar (2020)
- Styremedlem i Studentrådsstyret (2020)
- Landsstyremedlem i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (2019-2020)
- Nestleder, senere lokallagsleder for Pedagogstudentene INN Hamar (2019-2020)
- Klassetillitvalgt for grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn (2019-2020)
- Vararepresentant i SINN-styret (2018-2020)
- Hoveddelegat i Parlamentet (Hamar) (2018)

 

 

Andreas Albrechtsen

Navn: Andreas Albrechtsen

Studieretning: Ledelse og digitalisering

Studiested: Rena

Litt om meg: Jeg er 21 år og kommer fra Knarvik, rett utenfor Bergen. Jeg er aktiv og liker å engasjere meg i det som skjer rundt meg. Jeg går andre året på bachelor i ledelse og digitalisering på Rena og trives svært godt her. På fritiden er jeg glad i å trene, lage mat og ta del i diverse sosiale arrangementer.

Min motivasjon for vervet: Jeg vil at studentenes stemme skal bli hørt og ønsker å være med på å påvirke høgskolen i den retningen som er best for studentene. Jeg ønsker å stille kritiske spørsmål, og arbeide for at studentenes studiehverdag blir så bra som mulig. Jeg vil kjempe for at høgskolen prioriterer løpende informasjon og god tilrettelegging for eksempel i forbindelse med gjennomføring av eksamen.

Relevant erfaring: Jeg sitter for øyeblikket i kontroll- og konstitusjonsutvalget som er et organ som bistår studentsamfunnet på Rena, samt kontrollerer at styret følger vedtekter og regler. Jeg har også verv i den internasjonale fredsorganisasjonen CISV på nasjonalt nivå. Jeg har også hatt ulike verv i CISV på fylkes og kommune nivå siden jeg var 16 år. I tillegg var jeg tillitsvalgt for studieklassen min i 19/20 semesteret.

 

 

Karen Eldbjørg Toven

Navn: Karen Eldbjørg Toven

Studieretning: Kriseledelse

Studiested: Rena

Litt om meg: Hverdagen under pandemien har stilt oss alle på store utfordringer. Hverdag, studier, praksis og eksamener er påvirket. Hvordan påvirker det oss? Og læringsutbyttet vårt?
Jeg er godt voksen, uredd og har studier i tillegg til jobb.
Det er faget "Kriseledelse" og utbyttet av det som motiverer meg til å studere. Studentens (og høgskolestyrets) eksamensfokus kommer i tillegg. Denne dobbeltheten mener jeg styrker innsatsen jeg vil gå inn i tillitsvervet med.

Min motivasjon for vervet: Jeg har ennå ikke satt min fot på Rena som student, takket være situasjonen vi alle lever i. Utfordringene det medfører, er vi alle sammen om. De må møtes og svares på på best mulig måte. Jeg tror på å bruke min lange erfaring fra en rekke styrer og andre verv, inn i høgskolestyret. Der vil jeg løfte studentenes interesser og behov. Dialog med og innspill fra andre studenter vil være naturlig og viktig utgangspunkt for å gå inn i vervet.

Relevant erfaring: Jeg har ledet ulike politiske prosesser opp mot Storting og flere departement for å endre rammebetingelser for ulike interessegrupper som politiske medier, ukepresse og drosjenæring. Jeg har sittet i styrer i frivillige organisasjoner. Dessuten kan jeg det å legge strategier for å oppnå mål - det tror jeg er relevant også for gjennomslag i høgskolestyret.