Ensomheten i undervisningsrommet

Ensomheten i undervisningsrommet

Foto: Pressmaster / Colourbox

Hvordan kan undervisningen styrke det psykososiale læringsmiljøet og forebygge utenforskap?  

StInn har vært bekymret for studenters psykiske helse og utfordringer knyttet til psykososial trivsel i undervisningssammenheng over lengre tid. I et år har vi jobbet på spreng med å kartlegge og fremme tiltak som kan være med å forebygge utenforskap og ensomhet i studentmassen. StInn har fått tilbakemeldinger fra flere studenter som opplevde det av ulike grunner som vanskelig og stigmatiserende til å finne grupper på egen hånd i obligatorisk undervisningssammenheng (arbeidskrav, seminar, muntlige presentasjoner, innleveringsarbeid osv.)  

For å kartlegge utfordringer og behovet for tilrettelegging rundt gruppeinndelinger i undervisningssammenheng, ble det laget en spørreundersøkelse for alle studenter ved HINN. Arbeidet ble allerede iverksatt før korona-krisen. Naturlig nok økte bekymringene rundt ensomhets problematikken, og mangel på tilrettelegging i det psykososiale læringsmiljøet under krisen. Konsekvenser av mangel på tilrettelegging i digital undervisningssammenheng kan medføre alvorlige ulemper for det psykososiale læringsmiljøet, men også den faglige progresjonen og skikketheten til studentene kan trues. Manglende fokus på relasjonsbygging i undervisningssammenheng kan bidra til økt sosialisolasjon blant mange studenter. Som konsekvens av tilstandene i vår og høst har flere måtte forlatte campusene sine, mens mange sitter isolerte på hyblene sine. 

For tross av den dystre tiden for mange har StInn hatt et ønske om å fokusere på å ta med seg det beste ut av krisen. Det digitale læringsrommet har ført til mange positive utfall for blant annet studenter med nedsatt funksjonsevne, samtidig som noen også har hatt mulighet til å bli kjent med nye i klassen sin. For at studenters helse og trivsel i undervisningssammenheng ivaretas, både under og etter krisen, har vi i høst foreslått en rask etablering av tiltak for å forebygge negative psykososiale konsekvenser, og opphold i den faglige progresjonen. Emneansvarlige skal aktivt ta ansvar for å dele, og hjelpe med å dele klasser inn i kollokvier grupper 5 (eller mindre). Disse kollokvier grupper kan følge undervisningen, jobbe eller lese sammen. Før restriksjonene skulle studenter oppfordres til å møtes fysiske dersom dem ønsket dette. Dette var i tråd med regjeringens anbefalinger på dette tidspunktet. Da disse studentene kunne fungere som nærkontakter, ville det også være lettere å spore smitten, og isolere berørte dersom smitte skulle inntreffe. Lokaler skulle stilles disponibelt for at kollokviene kunne møtes, enten på campus eller at noen av de studentene kunne tilby sitt hjem. Selv om aktuelle tilstander gjør fysisk sosialisering begrenset og nærmest umulig, vil tilrettelegging for digitale kollokvier møter være av størst relevans. 

HINN og StInn jobber nå med å etablere tiltaket på tvers av campusene og studiene. Studentassistenter som skal svare på den lenge etterlengtete mentorordning for Innlandets studenter, skal også være med på å støtte opp emneansvarlige og studenter i relasjonsbyggingen og psykososial trivsel.  

For å vite mer om bakgrunnen og arbeidet rundt tiltak for det psykososiale læringsmiljøet, og resultatene av blant annet gruppeinndelingsundersøkelsen, kan du følge foredraget til Leder, Gesine Fischer og Velferds- og læringsmiljøpolitiskansvarlig Ane Omholt her:  

Hvordan kan undervisningen styrke det psykososiale læringsmiljøet og forebygge utenforskap?