Disse skal lede StInn videre – oppsummering fra PM3

Disse skal lede StInn videre – oppsummering fra PM3

Foto: Alexander Eriksson / Privat

På det tredje parlamentsmøtet i 2021 ble det blant annet vedtatt ny politisk plattform og det ble avholdt valg til sentrale organer i StInn og SINN.

Sentrale valg

Parlamentet har valgt et nytt Arbeidsutvalg som for perioden 2021-2022 vil ha følgende sammensetning som til tiltrer 01.07.21.

Arbeidsutvalget er det øverste utøvende organet i StInn, og er de som står for den daglige driften av organisasjonen.

Gesine Fisher
Gesine Fischer
 Leder
Portrettbilde, sonja liten
Sonja Tan Nguyen

 Nestleder

 

Andreas Møllerhagen
Andreas Møllerhagen
 Fag- og forskningspolitisk  ansvarlig
Eloisa
Eloisa F. Andrade Michaelsen
 Velferds- og  læringsmiljøpolitisk 
 ansvarlig
Samuil
Samuil T. Simeonov

 Kommunikasjonsansvarlig

 

Parlamentet har valgt en nytt Kontrollkomité som for perioden 2021-2022 vil ha følgende sammensetning som til tiltrer 01.07.21.

Medlem – Philip August Berg
Medlem – Håkon Holmås-Kvam
Medlem – Eivind Thorsland

Parlamentet har valgt ett medlem til ny Valgkomité som for perioden 2021-2022 som til tiltrer 01.07.21. Det vil avholdes suppleringsvalg på PM4 18. juni, så det er fortsatt mulig å stille.  

Medlem – Hannah Skjolden

Parlamentet har valgt studentrepresentanter til styret i Studentsamskipnaden i Innlandet som vil ha følgende sammensetning av studentrepresentanter fra 01.07.21. Det er lett ledig verv som varamedlem, det vil bli avholdt suppleringsvalg på PM4 den 18. juni 2021.

Studentrepresentant – Mathias Brattås Remo (2021-2023)
Studentrepresentant - Torstein Øian Kilvær (2021-2023)
Vararepresentant – Agid Havar Hewbl (2021-2023)
Vararepresentant - ledig (2021-2023)
Hovedrepresentant – Fatema Al-Musawi (2020-2022)
Hovedrepresentant – Line Løseth (2020-2022)
Vararepresentant – Bendik Kaurin Evertsen (2020-2022)
Vararepresentant – Eloisa F. Andrade Michaelsen (2020-2022)

Vi gratulerer alle nyvalgte med nytt verv og takker for innsatsen til de som er ferdig i sin periode.

Politisk plattform

Etter flere innspillsrunder og uformelle drøftingsmøter med parlamentet og sentrale tillitsvalgte, har Parlamentet vedtatt en ny politisk plattform. Politisk Plattform er et dokument som utgjør grunnlaget for alt politisk arbeid i StInn. Den nye politiske plattformen er skrevet med intensjonen videreutvikle StInns tidligere plattform på best mulig måte, og sikre at StInn er framtidsrettet og aktuell, blant annet ved den sterke vektleggingen på FNs bærekraftsmål. Det har igjennom utformings prosessen vært viktig å sikre at dokumentet legger til rette for at alle innad i organisasjonen og eksterne parter skal ha muligheten til å orientere seg om StInns politiske meninger. Det er også lagt vekt på at dokumentet skal være tilpasset til at det kan brukes av tillitsvalgte i deres daglige virke. Noe som har bidratt til dokuments oppsett. Dokumentet inkluderer organisasjonens meninger et historisk perspektiv, og danner et sterkt grunnlag for videre politisk virksomhet.

Dokumentet blir gjort tilgjengelig når protokollen for møtet er signert.