Aktuelt

Der vi er nå...

StInn ble fusjonert mellom Studentorganisasjonen i Hedmark og Lillehammer Studentorgansasjon 01.07.17. Vi jobber for å til rette legge for et solid fundament for at studentene ved Høgskolen i Innlandet skal kunne utrykke meningene sine for Høgskolen. Vi er i denne prosessen nå...

I 2016 ble det bestemt at Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark skulle fusjonere til en høgskole. Dette innebar også at de to studentorganisasjonene StorHk (Studentorganisasjonen i Hedmark) og LiSt (Lillehammer Studentorganisasjon) også skulle fusjonere. Arbeidet startet for fult i november 2016 da avtalen mellom de to studentorganisasjonene ble gjort gjennom StInn sin fusjonsplattform. Det ble opprettet et arbeidsutvalg for prosessen (interarbeidsutvalget - IAU) og et parlament (interrimparlamentet - IP) som skulle ta alle avgjørelser som omhandlet fusjonen og hvordan studentdemokratiet ved Høgskolen i Innlandet skulle se ut videre.

Under dette arbeidet ble det høyt vektlagt at studentene ved Hedmark og studenten ved Lillehammer skulle være likestilte parter i arbeidet, og man bestemte seg for å lage en helt ny organisasjon fra bunnen av. Dette arbeidet ble fullført 01.07.17, og det organisatoriske fundamentet var da lagt.

Vi er nå i prosess med å finne ut av hva StInn skal stå for, og hva StInn skal mene. De store sakene vil bli meldt opp og behandlet av Parlamentet fortløpende.

Har du innspill til hvordan StInn skal være, hva StInn skal mene, eller andre ting du tenker på så send oss en mail til stinn@inn.no. Dine innspill som student er kjempeviktige i vårt arbeid for å kunne representere nettopp deg!

Urnevalg høsten 2022

I september skal det velges nye studentrepresentanter til høgskolestyret, samt nye medlemmer til studenttinget i Studentorganisasjo...

Parlamentsdelegater 2022

Da er Urnevalget over for denne gang. Dessverre har det kommet fram at Elverum står uten delegater per dags dato. Ta gjerne kontakt...

Parlamentsvalg 2021

Da var det tid for urnevalg i vårt viktigste forum!Kan du dine kandidater? Gjort dette før?Vote Here!