Veiledning i prosjektet ”Bedre læringsmiljø", Bærum

I prosjektet Bedre læringsmiljø ved Bryn og Hammarbakken skole i Bærum kommune er målet at skolene vil fremstå med et helhetlig læringsmiljø med en funksjonell organisasjonskultur. Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning deltar i prosjeketet som ekstern veileder.

logoBærum

Skolene ønsker med deltagelse i dette prosjektet at alle involverte på skolen - elevene, foreldre, skolens ledelse lærere, Sfo - skal oppleve en ny praksis med et bedre læringsmiljø gjennom systematisk arbeid med bruk av Utdanningsdirektoratets veileder for ”Helhetlig arbeid med læringsmiljøet”.

Sunnevåg skal bidra med veiledning, undervisning og observasjon.

Ekstern veileder: høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg

Prosjektperiode: 1.8.2010-31.7.2013

Fag: Pedagogikk

Finansiering: Bærum kommune

Sist endret: .