Evaluering av spesialundervisningen i Østre Toten kommune

SEPU fikk høsten 2009 i oppdrag av Østre Toten kommune om å evaluere spesialundervisningen i kommunen. Østre Toten har de senere årene hatt en markant økning i andel elever som mottar spesialundervisning. For skoleåret 2008/09 var det 9,6 % av elevene i Østre Toten som mottok spesialundervisning, mens landsgjennomsnittet lå på 7,2 %.

Forskerne konkluderer med at det er god spesialundervisning å styrke den vanlige undervisningen. Fokuseringen på enkeltelevers problemer må nedtones på alle nivåer, og grunnskolene på Østre Toten bør heller se mer på læringsmiljø og lærernes undervisning.

Rapportern "Onger er rare". Evaluering av spesialundervisning i Østre Toten kommune er et resultat av dette prosjektet og er utarbeidet av en forskergruppe ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU) ved Høgskolen i Hedmark. I rapporten råder forskerne grunnskolen i Østre Toten til å styrke den vanlige undervisningen, satse mer på lærerkompetanse og satse mindre på assistenter.

Prosjektleder: professor Thomas Nordahl

Medarbeidere: Høgskolelektor Anne Kostøl og høgskolelektor Ann Margareth Aasen

Prosjektperiode: Høst 2009-31.5.2010

Fag: Pedagogikk

Finansiering: Østre Toten kommune

Les mer om LP-modellen.

Sist endret: .