Utvikling av nettressurs om læringsmiljø og FoU-prosjekt om klasseledelse

Mange skoler og skoleeiere ønsker faglig støtte i arbeidet med elevenes læringsmiljø. I regi av Utdanningsdirektoratet skal SePU og Apropos Internett AS videreutvikle nettsiden  www.udir.no, slik at den blir en kunnskapsbank som skoler og lærere kan bruke i arbeidet med elevenes læringsmiljø.

Illustrasjonsbilde. (Kilde: Colourbox.)

Oppdraget er å utvikle innhold knyttet til praktisk arbeid med elevenes læringsmiljø. Innholdet skal baseres på eksisterende kunnskap og opplæringsloven med forskrifter.

Prosjektleder: Professor Thomas Nordahl

Medarbeider: Høgskolelektor Hege Knudsmoen, høgskolelektor Lars Arild Myhr

Prosjektperiode:

Fag: Pedagogikk

Finansiering: Utdanningsdirektoratet

Lenker:

Sist endret: .