Evaluering av LP-modellen i Norge (grunnskole)

I LP-modellen (LP = Læringsmiljø og pedagogisk analyse) samarbeider lærerne i lærergrupper etter spesielle prinsipp. Modellen omfatter analyse og refleksjon i et systemperspektiv, samt tiltaksutvikling og evaluering. Hensikten er å skape læringsmiljø som gir gode betingelser for sosial og skolefaglig læring hos alle elever. LP-modellen er en strategi for å arbeide med Kunnskapsløftet.

LP-modellen har blitt implementert i mange skoler i Norge i flere etapper, og implementeringen har blitt fulgt opp av evaluering for å sikre den faglige kvaliteten på arbeidet. Disse evalueringene (LP1-LP5) gjennomføres av forskere ved, Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU), Høgskolen i Hedmark.

LP 1 (2006-2009)

LP 2 (2007-2009)

LP 3 (2007-2009)

LP 4 (2009-2012)

LP 5 (2010-2013)

Sist endret: .