Evaluering av LP-modellen i Danmark

497 skoler i 78 av Danmarks 98 kommuner arbeider etter den norske LP-modellens prinsipper om å utvikle et godt læringsmiljø ved å sammenkoble det faglige og fellesskapet. Den angår 195 000 elever og 26 000 ansatte.

LP-modellen Danmark

Det University College Nordjylland som står bak etableringen av LP-modellen i Danmerk, mens Thomas Nordahl, SEPU, har ansvar for evalueringen.

Se også prosjektets nettsider ved UCN.

Prosjektleder: Professor Thomas Nordahl

Medarbeidere: Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg og høgskolelektor Ann Margareth Aasen,

Prosjektperiode:

Fag: Pedagogikk

Finansiering: University College Nordjylland

Sist endret: .