Evaluering av LP-modellen i barnehager i Danmark

LP-modellen har til mål å utvikle ny viten om hvordan man kan skape bedre betingelser for barns læring, trivsel og sosiale utvikling i dagtilbud (barnehager).

I første omgang utprøves LP-modellen i kommunale dagtilbud som et pilotprojekt som skal avsluttes i 2011.

Illustrasjonsfoto LP barnehage

Ansvarlig for utprøvingen er University College Nordjylland.

Etter dette fortsetter initiativet for de pilotkommunene som ønsker det, i tillegg til at nye kommuner inviteres med.

I pilotprojektet deltar 12 kommuner og ca. 120 dagtilbud.

Også her er det forskere ved SEPU som skal evaluere prosjektet.

Se prosjektets nettsider ved UCN.

Prosjektleder: Professor Thomas Nordahl

Medarbeidere: Høgskolelektor Anne Kostøl, høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg, høgskolelektor Hege Knudsmoen, Trond Johnsen og høgskolelektor Kristin Søby

Prosjektperiode: 1.4.2010-1.9.2011

Fag: Pedagogikk

Finansiering: University College Nordjylland

Sist endret: .