Klasseledelse, lærerautroitet og læringsutbytte i videregående opplæring (KLL)

En bedring av gjennomstrømning og læringsutbytte i videregående opplæring i Hedmark er avgjørende for om utdanningsnivået i Hedmark skal forbedres. I en tid da utdanning ser ut til å bli stadig viktigere vil det være avgjørende for regionen at videregående opplæring oppnår noe bedre resultater enn vi kan vise til i Hedmark i dag. Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte i videregående opplæring (KLL) er et samarbeidsprosjekt mellom Hedmark Fylkeskommune og SEPU, Høgskolen i Hedmark der man ønsker å ta tak i dette.

HFKlogo

Prosjektet har som mål å forbedre gjennomstrømningen og læringsutbytte i videregående opplæring i Hedmark og videreutvikle lærerens autoritet gjennom å øke kompetansen i å lede klasser og undervisningsforløp samt å inngå i sosiale relasjoner til elevene.

Følgende skoler er knyttet til prosjektet:

  • Elverum VGS (fra høsten 2010)
  • Hamar Katedralskole (fra høsten 2010)
  • Jønsberg VGS
  • Sentrum VGS
  • Storsteigen VGS
  • Øvrebyen VGS

Prosjektleder: Høgskolelektor Anne Kostøl

Medarbeidere: Professor Stephen Dobson, professor Thomas Nordahl, Terje Overland, høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg, høgskolelektor Kristin Elisabeth Søby og høgskolelektor/PhD-stipendiat Dordy Wilson, høgskolelektor Ann Margareth Aasen,

Prosjektperiode: 1.8.2009-31.12.2012

Fag: Pedagogikk

Finansiering: Hedmark Fylkeskommune

 

Sist endret: .