Klart vi kan! - Porsgrunn kommune

Gjennom dette prosjektet skal lærere og ledere i Porsgrunnskolen utvikle sin kompetanse i klasseledelse og læringsmiljø slik at kommunens samlede praksis på området er i tråd med forskningsbasert kunnskap om hva som fremmer elevenes læring. 

Prosjektleder: Professor Thomas Nordahl 

Medarbeidere: Høgskolelektor Ellen Nesset Mæland 

Prosjektperiode: 15.8.2013-1.7.2015

Finansiering: Porsgrunn kommune

Sist endret: .