Evaluering av Bedre læringsmiljøsatsingen

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet planlegger, gjennomfører og analyserer SePU en survey som omfatter 86 prosjektskoler i satsingen «Bedre læringsmiljø». Surveyen går til elever og lærere ved de aktuelle skolene og gir dem mulighet til å melde tilbake hvordan de har opplevd denne type prosjekt. 

På Utdanningsdirektoratets nettsider ligger fagstoff og pedagogiske ressurser om klasseledelse som skolene kan bruke i sitt arbeid for bedre læringsmiljø. SePU har utviklet nettressursen i samarbeid med Apropos Internett.

På Utdanningsdirektoratets nettsider ligger fagstoff og pedagogiske ressurser om klasseledelse som skolene kan bruke i sitt arbeid for bedre læringsmiljø. SePU har utviklet nettressursen i samarbeid med Apropos Internett.

I «Bedre læringsmiljøsatsningen» har 86 skoler i 40 kommuner arbeidet med å forbedre læringsmiljøet på skolen sin ved å arbeide systematisk og kunnskapsbasert. Alle skolene har knyttet til seg en veileder og bruker nettressursene som under hele prosjektperioden har blitt lagt ut på udir.no. Prosjektskolene har arbeidet selvstendig under rektors ledelse og de nasjonale myndighetene har gitt innspill gjennom årlige samlinger og stoff lagt ut på nettsiden. Hver kommune har fått en årlig støtte på 250.000 kroner som skolene skulle bruke til veiledning, kompetanseutvikling og prosjektledelse. 

Surveyen skal prøve å gi svar på følgende forhold:

  1. I hvilken grad opplever elever og lærere at målet med prosjektet er nådd på den enkelte skole?  
  2. Hvordan opplever elevene og lærerne kvaliteten ved læringsmiljøet nå?
  3. Har lærerne (skolene) greid å endre praksis slik at de har blitt mer kunnskapsbasert.  Har lærerne f.eks utført handlinger som bevisst er relatert til forskningsbasert kunnskap?
Sist endret: .