Om SePU

SePU_large

Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) initierer og driver forsknings- og forbedringsarbeid tilknyttet grunnopplæringen. Arbeidet og forskningen er primært praksis- og profesjonsorientert og knyttes til områder som skoleledelse, lærerkompetanse, læringsmiljø og læringsutbytte. Målet for SePU er å drive forskning i og for praksis. SePU leder forbedringsarbeid i ulike pedagogiske institusjoner, og bidrar gjennom sin forskning og formidling til en mer forskningsbasert profesjonsutøvelse både i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Forskningsaktiviteten ved senteret bidrar også til en mer forskningsbasert lærerutdanning. Forskerne deltar i studentrelatert arbeid, og det er etablert samarbeid med andre lærerutdanningsinstitusjoner. SePU samarbeider med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt og har ambisjoner om å være ledende på nasjonalt nivå på sine områder.

 
E-post:  sepu@inn.no

Besøksadresse: Midtbyen skole, Holsetgata 31, 2318 Hamar ( kart)