Vurdering som læring

Illustrasjonsbilde av elev og lærer. (Kilde: Colourbox.)

I rapporten brukes uttrykket ”vurdering for læring” når eleven aktivt medvirker i vurderingsprosessen. (Bilde: Colourbox.)

En ny rapport fra Høgskolen i Hedmark ser på tilpasset opplæring med utgangspunkt i elevvurdering og skole-hjem-samarbeid.

I prosjektet har forskerne Stig Eriksen, Stephen Dobson, Kari Nes og Sigrun Sand vært opptatt av bevisstheten blant lærere, elever og foresatte om elevvurdering, og om vurderingens sammenheng med tilpasset opplæring. Prosjektet har også sett på elevvurdering i praksis. Målet med prosjektet har vært å bidra til bedre tilpasset opplæring og utvikling av kompetanse på området.

Rapporten Elevvurdering og tilpasset opplæring

Forskerne hadde før arbeidet startet som utgangspunkt at vurderingen kom først og tilpasningen etterpå. Dette er fremdeles tilfelle i et ”vurdering for læring”-perspektiv. I tillegg er uttrykket ”vurdering som læring” på sin plass når eleven aktivt medvirker i vurderingsprosessen. Alle aktørenes stemmer framhves gjennom dialogen i vurderingshandlingen (et sentralt uttrykk i rapporten). Vurderingen blir en form for tilpassing av opplæringen i seg selv. Forskergrupper introduserer derfor et nytt begrep: Vurdering som tilpasset opplæring.

Prosjektet har vært en del av et større Forskningsrådsfinansiert prosjekt, Tilpasset opplæring og pedagogisk praksis, med professor Thomas Nordahl som prosjektleder.