VR-teknologi og elevenes læring

VR-teknologi og elevenes læring

I en artikkel på NUBU stiller Thomas Nordahl spørsmålet: Hvilken effekt kan VR-teknologi ha på barn og unges læring i skolen?

Det har vært stor interesse for teknologi i skolen, men forventningene har i liten grad blitt innfridd. Thomas Nordahl mener mulighetene teknologien gir for interaksjon med elevene i læringsprosessene er avgjørende, og han peker på kunstig virkelighet (VR) som en lovende teknologi, siden den kan gi autentiske mestringsopplevelser på en annen måte enn tradisjonell undervisning. Les hele artikkelen her.