Velkommen til SePU-konferansen ‘Framtida er nå’!

Bilde av stupetårnet på Hamar

Velkommen til spennende konferanse på Hamar i september!

På SePU-konferansen i september diskuteres blant annet hvordan ny rammeplan og fagfornyelse kan bidra til mestring og inkludering i barnehage og skole. Møt Terje Ogden, Charlotte Ringsmose, May Britt Drugli, Thomas Nordahl, Egil Hartberg og flere i Hamar kulturhus!

SePU konferansen 24. - 25. september 2019 skal være en møteplass hvor SePUs samarbeidspartnere inspireres til å ta nye steg i forbedring av læring og læringsmiljø.

Slagordet for konferansen «Framtida er nå» understreker at mennesker ikke kommer i reprise, og at vårt oppdrag derfor er å skape gode barnehager og skoler her og nå.

Konferansen skal belyse og besvare utfordrende spørsmål: 

Hvordan kan vi gripe muligheten med ny rammeplan og fagfornyelse slik at alle barn og unge erfarer mestring og inkludering?

Hvordan kan forskningsbasert kunnskap bidra til å bedre pedagogisk praksis?

Hvordan kan barnehager og skoler utvikle støttesystemer som sikrer tidlig intervensjon og godt læringsutbytte for alle?

Målgruppe for konferansen er lærere, veiledere, ledere, PP-tjenesten og forskere i barnehage- og skolesektoren.

Konferansens nettsider