Tips om god klasseledelse

Forsidebilde rapport

I ny rapport gir Thomas Nordahl konkrete eksempler på god klasseledelse.

Internasjonal forskning viser at klasseledelse er en av de viktigste faktorer for elvenes læring. I en ny rapport forklarer Thomas Nordahl, SePU, hva klasseledelse er og gir råd om god klasseledelse.

Den nye rapporten i LP-serien Læreren som leder af klasser og undervisningsforløb gir konkrete råd om hvordan lærere kan skape godt læringsmiljø og -utbytte.

Det er lærerens ansvar å lede klasser og undervisningsforløp på en hensiktsmessig måte som gir elevene et godt læringsutbytte. Lærere som klarer dette, framstår som tydelige voksne. De vil også være interesserte i og ha et nært forhold til elevene, slik at de opplever å bli holdt av og anerkjent. Slike lærere motiverer elevene til god arbeidsinnsats, holder ro og skaper forutsigbarhet i undervisningen og er engasjerte og støttende for elevene. Det er ingen tvil om hvem som har ansvar eller bestemmer.

Rapporten tar opp:

  • Lærerens utøvelse av ledelse
  • Klasseledelsens betydning for elvenes læring og adferd
  • Hva er lærerautorietet
  • Det asymmetriske forhold i pedagogisk ledelse
  • Praktisk klasseledelse, herunder konflikthåndtering

Lenker