Thomas Nordahl, Høgskolen i Hedmark, deltar på toppmøte om mobbing

Statsminister Erna Solberg. (Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor)

Statsminister Erna Solberg ønsker i dag velkommen til toppmøte mot mobbing i Oslo. (Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor)

Fredag 30.januar arrangerte statsminister Erna Solberg «toppmøte om mobbing». Personer som har blitt utsatt for mobbing og representanter for elever, foreldre, barnehager og relevante fagmiljøer og organisasjoner er invitert. Blant deltakerne var professor Thomas Nordahl, Høgskolen i Hedmark. 

- Mobbing er en av de mest alvorlige utfordringene vi har i skolen i dag, skriver statsminister Erna Solberg i invitasjonen til toppmøtet som finner sted i regjeringens representasjonsbolig. Også kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og helse- og omsorgsminister Bent Høie deltar på møte. I 2014 kom det opp flere enkeltsaker om barn og unge som har opplevd mobbing over tid uten å få hjelp. Tiltak mot mobbing har blitt diskutert i mange sammenhenger, og både Kongen og statsministeren hadde mobbing som tema i sine nyttårstaler.

- Et slikt toppmøte synliggjør at mobbing er et alvorlig problem og at vi trenger en bedre og sterkere innsats for å redusere problemene, sier professor Thomas Nordahl. Gjennom prosjektene på SePU bistår han og kollegaene skolene med systematisk og langsiktig arbeid med læringsmiljøet. Dette er viktig for å forebygge og håndtere mobbing.

I august 2013 oppnevnte regjeringen Stoltenberg et utvalg som skal se på virkemidler mot mobbing. Det såkalte Djupedalutvalget skal levere sine forslag rett før påske.  

Lenker: