Spesialundervisning øker fortsatt

KS logo til nyhet om rapport om spesialundervisning.

KS er oppdragsgiver for rapporten IRIS har utarbeidet om spesialundervisning.

Spesialundervisningen øker fortsatt, og hoveddriverne er endringer i styringen av skolen, samfunnsendringer og spesialundervisningens struktur, påpeker IRIS i en ny rapport for KS. Flere SePU-rapporter bidrar til kunnskapsgrunnlaget for rapporten.

Ida Holth Mathiesen og Gunn Vedøy, IRIS, står bak rapporten ”Spesialundervisning – drivere og dilemma” som er skrevet på oppdrag fra Kommunenes Sentralforbund (KS). Bakgrunnen for rapporten er at spesialundervisningen øker på tross av uttalte politiske målsettinger om at den skal reduseres. Spesialundervisningen er kostnadskrevende og en økonomisk utfordring for kommunene som skal betale regningen. På bakgrunn av dette har KS ønsket å se på hva som bidrar til økningen.

Flere SePU-rapporter er trukket fram og henvist til i rapporten:

  • "Tilfeldighetenes spill.” En kartlegging av spesialundervisning 1-4 timer pr. uke
  • «Onger er rare». Evaluering av spesialundervisning i Østre Toten kommune
  • Spesialundervisningens forutsetninger, innsatser og resultater
  • Spesialundervisningen i grunnskolen - stor avstand mellom idealer og realiteter

Konklusjonen i rapporten er at det ikke finnes én årsak til økningen i spesialundervisningen. Forskerne har identifisert flere drivere og dilemma som kan ligge bak. Ut fra innspill fra aktører i skolesektoren trekker forskerne fram fem drivere som de meste sentrale forklaringene på veksten i bruk av spesialundervisning:

  1. presset økonomi i skolesektoren
  2. foreldre som krever mer av opplæringen
  3. Kunnskapsløftet
  4. mer vekt på internasjonale/nasjonale tester og kartlegginger
  5. en økende bruk av diagnoser – som de mest sentrale forklaringene på veksten

Spørsmål knyttet til styring, organisering, ressursfordeling og innhold er de viktigste dilemmaene som aktørene i skolen opplever i dagens spesialundervisningsfelt.

Referanser: