Søker om 11. skoleår

Bilde av statsråd Kristin Halvorsen, nyhet om 11. skoleår. (Foto: Rune Kongsro)

Hedmark fylkeskommune i samarbeid med SePU vil be statråd Kristin Halvorsen om tillatelse til å starte opp et prøveprosjekt med 11. skoleår. Målet er å få flere Hedmarksungdommer til å gjennomføre videregående opplæring. (Foto: Rune Kongsro)

Fylkesråd Aasa Gjestvang ser et 11. skoleår som et viktig tiltak for å få flere Hedmarksungdommer gjennom videregående opplæring og søker i samarbeid med SePU statsråd Kristin Halvorsen om tillatelse.

I juni får kunnskapsminister Kristin Halvorsen en søknad fra Hedmark om å bevilge midler til et prøveprosjekt om et frivillig 11. skoleår. Statistikk viser at gutter i Hedmark har størst problemer med å gjennomføre videregående opplæring. Bare 42 % av guttene klarer å fullføre på normert tid, og dette er dårligst i landet.

Til Danmark for å lære

Representanter for Hedmark fylkeskommune, Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU), Høgskolen i Hedmark og skolefolk fra kommunene på Hedemarken har nylig vært i Danmark og sett hvordan Xclass/10. skoleår organiseres og fungerer.

 - Erfaringene fra Danmark, som har et frivillighetsår i sitt skoleløp er så gode at det må prøves ut hos oss. Det jeg har sett og hørt her i Slagelse har gjort meg enda mer overbevist, uttaler fylkesråd Aasa Gjestvang til Hamar Arbeiderblad.

SePU faglig rådgiver

I 2011 evaluerte Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Hedmark Danmarks ordning med et frivillig 10. skoleår. Konklusjonen var at dette er et vellykket prosjekt og at det ekstra året var positivt for mange danske ungdommer. SePUs erfaringer og kunnskap brukes inn i planleggingen av et eventuelt prosjekt i Hedmark. Professor Thomas Nordahl har sagt ja til at SePU kan være faglig rådgiver og samarbeids­partner i prosjektet.

– Vi ser at dette lykkes. Ungdommene i Danmark som tar dette frivillige året mellom grunnskole og videregående opplæring lykkes bedre i utdanningssystemet enn de som ikke gjør det, sier Nordahl.

Kunnskapsministeren avventer søknad

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen vil ikke si noe om hvordan departementet vil vurdere en søknad fra Hedmark. Hun viser til andre tiltak som er igangsatt for å styrke undervisningen i ungdomskolen. Gjennom prosjektet Ny Giv ønsker Kunnskapsdepartementet å styrke lærerne i klasseledelse og bedre opplæringen i lesing, skriving og regning.

Fylkesråd Gjestvang er glad for disse tiltakene, men mener at det vil ta tid før de får full virkning. Derfor ønsker Hedmark å prøve ut 11. skoleår som et tiltak for de ungdommene som ikke føler seg klare for videregående.

Lenker