Skolens betydning for det videre livsløpet

Professor Thomas Nordahl, SePU, er gjesteskribent i siste nummer av Tidsskrift for Den norske legeforening.

Professor Thomas Nordahl, SePU, er gjesteskribent i siste nummer av Tidsskrift for Den norske legeforening.

Dagens foreldre kan være helt sikre på én ting – at barna deres kommer til å måtte leve av skolegangen sin. Barnas videre utdanning, arbeidsdeltakelse, helse og sosiale deltakelse er avhengig av hvordan de mestrer skolen. Dette skriver professor Thomas Nordahl, SePU, som gjesteskribent i siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening. 

Aktiv deltakelse og læring i inkluderende fellesskap i skolen gir et godt grunnlag for videre utdanning, deltakelse i arbeidslivet, god helse og fravær av psykiske problemer, rus og kriminalitet, skriver Thomas Nordahl. Dagens forskning viser at det er svært sterke sammenhenger mellom mestring i skolen og fremtidig livskvalitet.

Les hele innlegget her.