SEPU utvikler nettressurs for Udir

Illustrasjonsbilde av PC. (Kilde: Colourbox.)

SEPU og Apropos Internett AS skal utvikle nettressurser som skal inspirere og hjelpe skoler og skoleeiere. (Bilde: Colourbox.)

Utdanningsdirektoratet har tildelt Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU) ved Høgskolen i Hedmark oppdraget om forprosjekt for utvikling av innhold til nettressurs om læringsmiljø og FoU-prosjekt om klasseledelse.

I dette prosjektet skal SEPU samarbeide med Apropos Internett AS, og Utdanningsdirektoratet er svært godt fornøyd med prosjektet SEPU og Apropos skisserer. Et av hovedmålene er at nettressursene skal inspirere og hjelpe skoler og skoleeiere til å jobbe systematisk og kunnskapsbasert. Det utlyste oppdraget vil etter forprosjektet bestå i å utvikle innhold og ressurser til undersider om elevenes læringsmiljø.

Professor Thomas Nordahl, SEPU, ledet arbeidet med å utvikle Utdanningsdirektoratets ”materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljøet.” Senter for praksisrettet utdanningsforskning har derfor god forskningsbasert kunnskap om det som ligger i veilederen, og noen av innholdskomponentene vil være et sentralt utgangspunkt for videreutviklingen av innholdet og etablering av nettressursen.

Første delleveranse på prosjektet skal skje våren 2012