SePU har fått videre ansvar for implementering av LP-modellen

Logo SePU

SePU og Høgskolen i Hedmark har inngått en avtale med Universitet i Stavanger og gjennom den fått ansvaret for å implementere LP-modellen i barnehage og skole fra 2016.

Det er Lillegården kompetansesenter og senere Læringsmiljøsenteret ved Universitet i Stavanger som har hatt ansvar for LP-modellen i Norge fram til nå. LP-modellen innebærer anvendelse av pedagogisk analyse på utfordringer i barnehager og skoler tilknyttet barn og unge sin læring og utvikling. Det er dokumentert gode resultater på bruk av modellen i både norsk og dansk sammenheng. 

Over 300 skoler over hele Norge har siden 2002 arbeidet systematisk med læringsmiljøet gjennom LP-modellen. I Danmark har 566 skoler og 249 barnehager/dagtilbud arbeidet etter modellen siden 2007. Dette omfatter mer enn 245 000 barn og unge.

SePU vil nå revidere modellen og tilby den til barnehager og skoler i Norge. 

Lenker