Se og hør Thomas Nordahl snakke om skoleutvikling

http://www.youtube.com/watch?v=izkNPJ_LdBw

Hvor viktig skole er og hva skolene kan gjøre for å bli bedre, er tema for foredraget til professor Thomas Nordahl, SePU, som nå er tilgjengelig på nett. Selv om foredraget tar utgangspunkt i situasjonen i Kristiansand, snakker Nordahl om generelle utfordringer og om kollektiv forskningsbasert kompetanseutvikling i skolen.

Det er Einar Kleveland og Helge Dyrholm som har filmet og redigert foredraget som ble holdt i Sørlandshallen 10. september 2014 på oppdrag for FLiK-prosjektet.

SE FILMEN HER.

Bedre læringsmiljø i FLiK-prosjektet

Gjennom prosjektet «Forskningsbasert læringsmiljøutvikling i Kristiansand kommune (FLiK)» Kristiansand kommune utvikles barnehager og skoler på en helt ny måte i norsk og nordisk sammenheng. I tett samarbeider med forskere ved LSP ved Aalborg Universitet og SePU ved Høgskolen i Hedmark tar kommunen utgangspunkt i data som er samlet inn fra barnehagebarn, elever, og ledere og ansatte i skoler og barnehager. Tema for spørreundersøkelsene har vært trivsel, inklusjon og læring i kommunens læringsmiljøer.

De innsamlede dataene er analysert av forskerne som så utformer profiler for skolene og barnehagenes sterke og svake sider. Dette er samlet i en kvalitetsrapport til kommunen. Ut fra datagrunnlaget besluttes hvilken innsats som skal settes inn hvor i form av etterutdanning og utviklingsprosjekter videre.

Lenker