Se og hør Thomas Nordahl snakke om barnehageutvikling

Professor Thomas Nordahl, SePU, foreleser for barnehageansatte i Sørlandshallen.

Hvor viktig barnehage er og hva barnehagene kan gjøre for å bli bedre, er tema for et foredrag med professor Thomas Nordahl, SePU, som er tilgjengelig på nett. «Hvorfor jobber dere med barn i barnehagen?» spør Nordahl tilhørerne.

I foredraget understreker Thomas Nordahl hvor viktig barnehagen er for det enkelte barn og i et samfunnsperspektiv. Barn tilbringer mye tid i barnehagen, og barnehagen er viktig for hvordan de utvikler seg og for videre liv. Forskning viser at ansatte med et dypt engasjement og en sterk forpliktelse til at barn utvikler seg best mulig, gjør barnehagene gode.

Det er Einar Kleveland og Helge Dyrholm som har filmet og redigert foredraget som ble holdt i Sørlandshallen 10. september 2014 på oppdrag for FLiK-prosjektet i Kristiansand.

SE FILMEN HER.

Bedre læringsmiljø i FLiK-prosjektet

Gjennom prosjektet «Forskningsbasert læringsmiljøutvikling i Kristiansand kommune (FLiK)» Kristiansand kommune utvikles barnehager og skoler på en helt ny måte i norsk og nordisk sammenheng. I tett samarbeider med forskere ved LSP ved Aalborg Universitet og SePU ved Høgskolen i Hedmark tar kommunen utgangspunkt i data som er samlet inn fra barnehagebarn, elever, og ledere og ansatte i skoler og barnehager. Tema for spørreundersøkelsene har vært trivsel, inklusjon og læring i kommunens læringsmiljøer.

De innsamlede dataene er analysert av forskerne som så utformer profiler for skolene og barnehagenes sterke og svake sider. Dette er samlet i en kvalitetsrapport til kommunen. Ut fra datagrunnlaget besluttes hvilken innsats som skal settes inn hvor i form av etterutdanning og utviklingsprosjekter videre.

Lenker