Populære elever kan lettere påvirke undervisningen

Skjermdump ScienceNordic.

På ScienceNordic finner du forskningsnyheter fra de nordiske landene. 

I en artikkel i ScienceNordic kommenterer professor Thomas Nordahl, SePU, en svensk undersøkelse om elevers påvirkning på undervisningen. Den har funnet at populære elever dominerer også i klasserommet.

I sitt doktorgradsprosjekt har Kristina Lanå fra Göteborgs universitet fulgt to svenske skoleklasser gjennom ett år. Hun har kartlagt hvordan elevene påvirker undervisningen, og hvordan lærerne åpner for å la dem gjøre det. Lanå finner at det er de uformelle relasjonene som avgjør hvilken innflytelse elever har i skolen. Elever som lykkes i å påvirke undervisning, er de som har gode relasjoner til medelever.

Undersøkelsen viser att det er dominerende gutter og framtredende, aktive jenter som i størst grad klarer å påvirke undervisningen. Mer tilbaketrukne og stille elever uten sterke uformelle relasjoner, marginaliseres i disse påvirkningsprosessene.

Professor Thomas Nordahl, SePU, mener undersøkelsen også er relevant for norske skoler.  

– Gjennom de uformelle relasjonene vil elever som har en sosial sterk posisjon føle seg mer sikre og sterke enn elever uten disse posisjonene. De vil da ha lettere for å kunne påvirke lærernes undervisning, sier Nordahl til ScienceNordic/forskning.no. – Vi ser også at elever med et godt forhold til medelever også har et godt forhold til lærerne og dermed lettere for å bli hørt.

Lenken til hele nyheten finner du under.

Om ScienceNordic

ScienceNordic er en engelskspråklig nyhetstjeneste som ble etablert for fire år siden av  forskning.no og  Videnskab.dk, og som i dag har 300.000 besøk i måneden. ScienceNordic er en enkel inngang til forskningsnyheter fra de nordiske landene. Det er også en kanal fra universiteter og forskningsinstitusjoner i Norden til internasjonale samarbeidspartnere.

Lenker: