Paideia om inkludering i skolen

Forside på tidsskriftet Paideia som denne gangen handler om inkludering i barnehage og skole.

Denne utgaven av Paideia er et temanummer om inkludering i barnehage og skole. Tidsskriftet utgis av SePU (Høgskolen i Hedmark), Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (Aalborg Universitet og University College Nordjylland), Institusjonen för pedagogik (Högskolan i Borås) og Dafolo forlag.

Hvordan skal skolen arbeide for at ulikheter mennesker imellom skal sees som en ressurs og ikke ett problem? Det er spørsmålet som stilles i nyeste nummer av Paideia som handler om inkludering.

Inkludering handler ikke først og fremst om romslighet, men heller om hvordan barnehage og skole med profesjonelle læreres hjelp blir en plass for felles læring og individuell utvikling. Og målet er fellesskapets beste. Det skriver redaktørene av Paideia i sin innledning til siste nummer av tidsskriftet.

Dette temanummeret av Paideia diskuterer utfordringene med å skape inkluderende utdanningsmiljøer i de nordiske land. Fire artikler fra forskere i fire forskjellige land gir til sammen et unikt bilde av hva som er status når det gjelder inkludering i skolen i Danmark, Sverige, Finland og Norge.

Alle artiklene har et problemorientert utgangspunkt. De diskuterer for eksempel gapet mellom politiske visjoner på den ene siden og den utilstrekkelighet man som lærer kan kjenne på når man skal sette denne visjonen ut i livet. Artiklene presenterer også kunnskap som kan bidra til konkrete forbedringer av elevenes vilkår. Titler og forfattere er som følger:

  • Inklusion i Danmark – hvilke konsekvenser har begrebsdefinitioner for den pædagogiske praksis? Ole Hansen og Lars Qvortrup
  • Inkludering och skolans osäkerheter – att stödja professionella att lära. Per Skoglund
  • Excellens, likvärdighet och fokus på lärande – ett finländskt perspektiv på inkludering. Kristina Ström
  • Norsk skole anno 2013: Økende ekskludering under dekke av inkludering? Kari Nes

Den siste artikkelen i Paideia, Maria Ferlins «Vardagsanknytning i biologiböcker», er frittstående i forhold til tidsskriftets hovedtema. Den analyserer hvilke erfaringer svenske lærebokforfattere i biologi forutsetter at elevene har. Den viser at valg av lærebok også kan virke ekskluderende for noen elever. Artikkelen er relevant for lærebokforfattere som reflekterer over sine valg og for lærere som får veiledning i hva man kan ha behov for å komplettere undervisningen med. Andre, studenter, stipendiater og forskere, vil også kunne ha nytte og glede av å lese denne artikkelen.

Les innholdsfortegnelse og forord her. 

Les mer om Paideia på tidsskriftets nettsider