Paideia om frafall i utdanningssystemet

Forsidebilde Oaideia 2011/2

Andre utgave av Paideia stiller spørsmålet: Hvordan reduserer vi frafallet i utdanningssystemet?

Tema for andre utgave av Paideia er frafall i utdanningssystemet. Hvor ligger utfordringene og hvordan kan de løses?

Spørsmålet belyses på ulike måter med blikk for hele utdanningssystemet.

Niels Egelund ser på hvilke barrierer som står i veien for å øke antall ungdom som gjennomfører en kompetansegivende utdannelse. Hvordan kommer vi forbi disse barrierer i utdannelsessystemet generelt og på yrkesutdanningene, hvor problemet er særlig stort (se Bjarne Lundager Jensens og Line Gry Knudsens artikkel)? Hvordan skaper vi en god start gjennom å styrke kvaliteten i barnehagetilbudet (se Bente Jensen og Sven Brembergs artikkel)? Hva kjennetegner god undervisning og klasseledelse (se Anne Kostøl og Sølvi Mausethagens artikkel)? Og sist, men ikke minst: Hvordan endrer vi lærernes og skolenes pedagogiske og institusjonelle praksis, slik at de øker inklusjonsgraden og det gjennomsnittlige læringsutbytte (se Bengt Persson og Elisabeth Perssons artikkel)?

Abonnerer din arbeidsplass på Paideia? Bestill her.  

Om Paideia

Tidsskriftet utgis i samarbeid med University College Nordjylland, Aalborg Universitet og Dafolo forlag. Målgrupper er både lærere, skoleledere og skoleadministratorer som implementerer og utformer utdanningspolitikk, studenter i pedagogikk og lærerutdanninger samt ansatte og forskere med vitenskapelige arbeidsområder innen fagfeltet.

Lenker: