Nytt kurs i systemrettet arbeid til PP-tjenesten

Professor Thomas Nordahl underviser på kurset i systemrettet arbeid for PP-tjenesten.

Tidlig innsats er viktig for å gi barn og unge som strever god hjelp, men for mange kommer tiltakene først i slutten av grunnskolen, viser  professor Thomas Nordahl. Her fra forrige kurs i systemrettet arbeid for PP-tjenesten.

SePU, Høgskolen i Hedmark, inviterer til nytt kurs i systemrettet arbeid for ansatte i PP-tjenesten 18.-21. mars 2014 på Hamar. Pågangen var stor og deltakerne fornøyde da kurset ble gjennomført i mars i år.

Målet med kurset er økt kunnskap om systemteori og systemarbeid, økt kunnskap om utviklingsarbeid og prinsipper for god pedagogisk praksis og å forbedre ferdigheter i arbeid med utvikling av pedagogisk praksis i barnehage og skole.

Forskningsbasert kunnskap om god pedagogisk praksis

SePU sin opplæring av PP-tjenesten bygger på forskningsbasert kunnskap om god pedagogisk praksis i skole og barnehage. Like viktig er at opplæringen også bygger på forskningsbasert kunnskap om hvordan systemrettet utviklingsarbeid gjennomføres, slik at det fører til bedring av den pedagogiske praksis og bedring av resultater for barn og elever.

Tilbud om etter- og viderutdanning av PP-tjenesten

I den nye strategien for etter- og videreutdanning i PP-tjenesten er det lagt opp til at kommunene sammen med fylkesmennene skal komme frem til kompetansefremmende tiltak. SePUs kurs inngår som et tilbud i denne sammenhengen.  Høgskolen i Hedmark arbeider også med å etablere et tilbud om videreutdanning innenfor feltet systemrettet arbeid i PP-tjenesten. Dette skal ligge på masternivå og gi 30 studiepoeng. Vi har målsetting om at dette skal etableres fra høsten 2014. Dersom videreutdanningen realiseres vil deltagelse på denne samlingen vil gi fritak for enkelte arbeidskrav.

LES MER OM KURSET. 

Praktiske opplysninger

Undervisningen vil bli gjennomført i høgskolen sine lokaler på Campus Hamar 18.-21. mars 2014. Det legges også opp til arbeidsøkter på kveldstid. Det serveres kaffe og enkel lunsj i høgskolens kantine.

Deltagerne må selv bestille overnatting.

Deltakere på kurset i systemrettet arbeid i regi av SePU.

Gjennom forelesninger, gruppedrøftinger og dialog/refleksjon skal deltakerne på kurset utvikle sine ferdigheter og kunnskaper tilknyttet veilederrollen i systemarbeid.

Kursavgift er kr. 5 500 pr deltager. Denne prisen inkluderer opplæring i våre lokaler, lunsj og kaffe. Prisen inkluderer ikke kostnader til overnatting, frokost og middag.

PÅMELDING innen 15. februar 2013. Det er ca 50 plasser på kurset og vi har tar i mot påmeldinger til kurset er fulltegnet.

Ønsker du mer informasjon, kontakt Lars Arild Myhr, SePU ( lars.myhr@hihm.no, tlf. 930 95 988).

Lenker: