Nytt hefte om bruk av kartleggingsresultater i skolen

Nytt hefte om bruk av kartleggingsresultater i skolen

Alle skoler har i dag god tilgang til data om hvordan elevene har det i skolen, men hvordan skal materialet brukes? I dette hefte viser professor Thomas Nordahl hvordan data kan analyseres systematisk og brukes aktivt for å forbedre praksis.

Data og resultater skolen sitter på har ingen verdi i seg selv. Det er først når de analyseres i en lokal sammenheng at det skapes muligheter for å bedre praksis og øke elevens læringsutbytte.

I heftet Bruk av kartleggingsresultater i skolen. Fra data om skolen til pedagogisk praksis gir professor Thomas Nordahl, SePU, eksempler på hvordan lærere og skoleledere kan analysere og aktivt implementere data i skolen undervisningspraksis. Det konkretiseres i eksempler på skole-, klasse- og elevnivå.

Dette vet vi om … Skolen

Dette vet vi om ...Skolen er en serie på 10 hefter som tar opp aktuelle problemstillinger som skoler støter på i arbeidet med å utvikle et godt læringsmiljø for elevene.

Heftene er

  • forskningsbaserte og viser til tiltak som har dokumentert effekt
  • skrevet av de fremste skandinaviske forskere innenfor hvert område
  • et viktig verktøy for alle lærere og skoleledere

Samlepakken inneholder alle 10 hefter i serien. Under kan du lese mer om hvert enkelt hefte.

Seriens redaktører er Thomas Nordahl (Senter for praksisrettet utdanningsforskning, Høgskolen i Hedmark) og Ole Hansen (Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet).